+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com
PASAT (Paced Auditory Serial Addition Task)

Afkorting: PASAT
Jaar uitgave: 1974 (origineel), 1995 (Nederlandse bewerking)
Duur: 15-20 minuten
Leeftijd: 15-61 jaar
Uitgever: Kan besteld worden bij Secretariaat Neuropsychologie AB 50, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Postbus 30001, 9700 RB Groningen
Beschrijving test: De NLV is een test waarmee het premorbide intelligentie-niveau van cerebraal beschadigde patiënten geschat kan worden De test bestaat uit een serie woorden die een onregelmatige uitspraak hebben, dat wil zeggen niet de meest gebruikelijke uitspraakregels volgen. De cliënt moet deze woorden hardop voorlezen. De NLV geeft een goede schatting van het premorbide intelligentieniveau omdat de test hoog correleert met de (verbale) intelligentie en tamelijk ongevoelig is voor cerebrale beschadiging. De NLV-score is het aantal juist uitgesproken woorden. Met behulp van normtabellen wordt de NLV-score omgezet in een IQ-schatting. Er zijn normen voor twee leeftijdsgroepen: personen geboren na 1914 (N=1217) en voor personen geboren voor 1915 (N=1133).
Meetpretentie: De PASAT is een complexe taak die een beroep doet op de verdeelde aandacht, het werkgeheugen en de snelheid van informatieverwerking. Daarnaast speelt volgehouden aandacht een belangrijke rol.
Bruikbaarheid: Het instrument wordt vaak gebruikt bij MS (Multiple Sclerose). Er bestaat een verkorte test voor ouderen, die bestaat uit 2 subtaken en een langer interval tussen de getallen heeft. Er bestaat ook een speciaal aangepaste versie voor kinderen, waar gecompenseerd wordt voor beperkte rekencapaciteiten.
Normering: Nederlandse normen
Bronnen:

Rey Visual Design Learning Test (RVDLT)

Afkorting: VDLT (RVDLT)
Jaar uitgave: 2010
Duur: 60 minuten
Leeftijd: 6-12 jaar
Beschrijving test: Met behulp van een computerscherm worden vijftien testfiguren één voor één en in een vaste volgorde aan het kind geboden. Na het tonen van alle figuren tekent het kind de figuren uit het hoofd op A6-papiertjes. Hiervoor krijgt het 90 seconden de tijd. Deze procedure wordt een trial genoemd. In totaal worden er vijf trials met dezelfde vijftien testfiguren aangeboden, dit is de leerfase. Na een pauze van 20 minuten, waarin bijvoorbeeld een woordenschattest kan worden gedaan, wordt het kind gevraagd om de figuren nogmaals uit het hoofd te tekenen. Hiervoor krijgt het kind drie minuten de tijd. Dit is de uitgestelde reproductiefase. Dan volgt er tot slot een herkenningsfase waarbij er via de computer 45 figuren worden aangeboden. Het kind drukt de knop ‘J’ in als het de figuur al eerder heeft gezien en de knop ‘N’ in als de figuur niet eerder is gezien.
Meetpretentie: De VDLT meet visueel geheugen, in het bijzonder de capaciteit van het kortetermijn-/werkgeheugen, het leervermogen en het langetermijngeheugen en herkenning van visuele informatie.
Bruikbaarheid: De RVDLT is bedoeld voor gebruik bij neuropsychologische diagnostiek bij kinderen met vermeende leer- of ontwikkelingsstoornissen of voor het vaststellen van cognitieve functiestoornissen na hersentrauma of andere neurologische aandoeningen.
Normering: Nederlandse kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. Leerfase en uitgestelde reproductiefase: normering per levensjaar. Herkenningsfase: niet-leeftijdsgerelateerde normering. Dubbelen en fouten: niet-leeftijdsgerelateerde normering.
Bronnen:

Figure Fluency Test (FFT)

Afkorting: FFT
Jaar uitgave: 2006
Duur: Ongeveer 10 minuten
Leeftijd: 14-85 jaar
Uitgever: Hogrefe Uitgevers
Beschrijving test: De test bestaat uit vijf onderdelen. Elk onderdeel bestaat uit een pagina met 35 identieke vakken met vijf stippen. De cliënt moet in 1 minuut in een stippenpatroon (met eventueel afleidende figurale informatie op de achtergrond) unieke patronen maken door stippen met elkaar te verbinden.
Meetpretentie: De FFT meet het functioneren van planning en uitvoerende controlefuncties.
Normering: Nederlandse en Vlaamse normen, onderscheiden in 12 leeftijdsgroepen
Bronnen:

Brain Aging monitor-Cognitive Assessment Battery (BAM-COG)

Afkorting: BAM-COG
Jaar uitgave: 2013
Duur: Variërend
Leeftijd: 40-85 jaar
Uitgever: Ontwikkeld door Teun Aalbers in samenwerking met het Radboudumc
Beschrijving test: De BAM-COG bestaat uit vier puzzel-spellen die werkgeheugen, visuospatieel kortetermijngeheugen, episodisch geheugen en planning meten. Elk puzzel-spel bestaat uit verschillende levels, variërend van 5 tot 8. Elk level bestaat uit drie trials, waarvan er twee succesvol moeten worden voltooid om naar het volgende level te kunnen gaan. Indien er minder dan twee trials succesvol voltooid worden, verschijnt er een ‘game over’ scherm en wordt de cliënt teruggebracht naar het eerste scherm waarop het volgende spel geselecteerd kan worden.
Meetpretentie: De BAM-COG (Brain Aging Monitor-Cognitive Assessment Battery) meet werkgeheugen, visuospatieel kortetermijngeheugen, episodisch geheugen en planning.
Bruikbaarheid: Om de test te kunnen afnemen, is er toegang tot het internet nodig.
Normering: Geen
Bronnen:

Brown Attention Deficit Disorder Schalen (BR-ADDS-NL)

Afkorting: BR-ADDS-NL
Jaar uitgave: 2008 (versie volwassenen), 2008 (versie kinderen)
Duur: 10-25 minuten
Leeftijd: ≥ 3 jaar
Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.
Beschrijving test: De 40-50 items van beide versies zijn gegroepeerd in 6 clusters die gerelateerd zijn aan ADD-symptomen:

  • Organiseren en uitvoeren van werk
  • Aandacht en concentratie behouden
  • Energie en prestatie behouden
  • Het kunnen controleren van actieve storingen en belemmeringen
  • Het benutten van het werkgeheugen en de toegankelijkheid tot herinneringen
  • Het monitoren en zelfreguleren van actie (alleen van toepassing bij de kind&adolescent versie)

 

Meetpretentie: De BR-ADDS-NL meet en screent voor Attention Deficit Disorder (ADD).
Bruikbaarheid: Er is zowel een versie voor adolescenten & volwassenen, als voor kinderen & adolescenten.
Normering: Amerikaanse normen: kinderen (algemene groep, klinische groep), adolescenten (klinische, non-klinische) en volwassenen (non-klinische en klinische). De groepen zijn ook nog ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen.
Bronnen:

Benton Visual Retention Test (BVRT)

Afkorting: BVRT
Jaar uitgave: 1992
Duur: 10 – 20 minuten
Leeftijd: ≥ 8 jaar
Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.
Beschrijving test: Het materiaal van de BVRT bestaat uit geometrische patronen van toenemende complexiteit. Er zijn drie equivalente series van tien kaarten met getekende figuren in opklimmende graad van complexiteit. Er zijn vier wijzen van testafname. De test wordt o.a. gebruikt voor screening op hersenorganiciteit.
Meetpretentie: De BVRT onderzoekt het visueel geheugen, de visuele waarneming en het visuoconstructief vermogen (mits visuomotoriek intact).
Bruikbaarheid: De BVRT is een handig screeningsmiddel voor dementie. De test doet een beroep op het werkgeheugen (niet op het langetermijngeheugen). Vooral bij oudere, laagopgeleide personen dient men er alert op te zijn dat een lage prestatie toe te schrijven kan zijn aan een gebrekkige motivatie. De BVRT is ook een handig hulpmiddel bij het detecteren van de ziekte van Alzheimer (zelfs in een vroeg stadium) en dementiediagnostiek in het algemeen. Tal van onderzoekers suggereren dat dementie een sterke invloed heeft op de BVRT-score, zelfs in stadia waarin nog geen diagnose kan worden gesteld. Het gaat hierbij met name om Alzheimer (cfr. Bouma et al.).
Normering: De originele handleiding biedt normen voor kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen tot 64 jaar.
Bronnen:

  • Bouma, A., Mulder, J., Lindeboom, J. & Schmand, B. (2012). Handboek neuropsychologische diagnostiek. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.
  • Mitrushina, M., Boone, K., Razani, J., & D’Elia, L. (2005). Handbook of Normative Data for Neuropsychological Assessment. New York: Oxford University Press