+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com

Normen en normeringsonderzoek

Vlaamse normen

We weten het allemaal: actuele Vlaamse normen zijn schaars, maar ontzettend belangrijk voor een adequate interpretatie van testen! Door de drieledige opdracht van hogescholen (en universiteiten) – onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening – zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, willen we via ons project aan dit gekende probleem proberen tegemoet te komen.

Data verzamelen

Sinds 2014 verzamelt de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest via studenten testgegevens. Hieruit willen we op termijn normeringsgegevens afleiden. Ook de opleidingen Bachelor Toegepaste Psychologie van Vives en Thomas More participeren ondertussen aan ons project.

Prof. Dr. E. Thiery (UGent), Prof. Dr. G. Vingerhoets (UGent), Dr. M. Schittekatte (UGent), Prof. Dr. C. Lafosse (KULeuven) en Prof. Dr. E. Dierckx (VUB) ondersteunen ons inhoudelijk met hun expertise. Het eigenlijke verzamelen, verbeteren en verwerken van de testgegevens via hogeschoolstudenten, gebeurt met de goodwill van de verantwoordelijke docenten Toegepaste Psychologie van de drie hogescholen. Dat is een heel huzarenstukje dat slechts een fractie vormt van ons hele takenpakket.

Naast het verzamelen van normgegevens via studenten, hopen we dat ook het werkveld zal bijdragen aan het verzamelen van (klinische) testgegevens.  Clinici die nu al data hebben liggen en bereid zijn om die met ons te delen in functie van klinisch normeringsonderzoek, kunnen uiteraard contact met ons opnemen.