+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com
Motor Free Visual Perception Test (MFVPT)

Afkorting: MFVPT

Money Road Map Test (MRMT)
Afkorting: MRMT
Meetpretentie: Beoordelen van links-rechts discriminatie
O-Zoektest
Afkorting: O-zoektest
Leeftijd: /
Beschrijving test: De patiënt dient de letter O aan te strepen op een blad met verschillende letters, en waarop 40 O’s gelijkmatig verdeeld zijn. De score bestaat uit het aantal gemiste O’s aan de getroffen zijde.
Meetpretentie: De O-zoektest meet neglect bij mensen met hersenletsel.
Normering: Geen
Star Cancellation
Afkorting: Star Cancellation
Jaar uitgave: 1987
Duur: < 5 minuten

Leeftijd: Niet bepaald

Uitgever: De test is gratis verkrijgbaar via de volgende website: http://www.strokengine.ca/pdf/starcancellation.pdf
Beschrijving test: Op een blad staan 52 grote sterren, 13 letters, 10 korte woorden en 56 kleine sterren. De cliënt moet alle kleine sterren doorstrepen.
Meetpretentie: De Star Cancellation Test is een screeningstool voor neglect.
Normering: 

/

Training di Scanning Visuospaziale (TSVS)
Afkorting: TSVS
Jaar uitgave: 1990
Duur: Variabel, meer info zie bruikbaarheid
Leeftijd: Niet bepaald
Beschrijving test: 

De training bestaat uit 4 onderdelen:

  1. Visuo-spatiële scanning
  2. Lees- en kopietaak
  3. Lijntekeningen kopiëren op een stippelfiguur
  4. Figuur omschrijving.

Bij de visuo-spatiële scanning worden stimuli geprojecteerd op een projector. Telkens wordt er één cijfer getoond dat op verschillende plekken kan verschijnen. De cliënt moet het cijfer dat hij ziet benoemen en daarna zo snel mogelijk op een knop drukken. Bij de lees- en kopietaak bestaat het materiaal uit de titels van krantenartikelen of andere korte, realistische zinnen. Ze variëren van lengte, grootte, druk (schuingedrukt, hoofdletters, …) etc. De cliënt moet zo goed mogelijk deze zinnen lezen en proberen te onthouden. Later in de training worden de zinnen moeilijker, langer en komen ook korte verhaaltjes aan bod. Bij lijntekeningen kopiëren op een stippelfiguur zijn er twee stippelfiguren, maar de stippelfiguur aan de linkerkant heeft doorgetrokken lijnen door sommige stippen. De cliënt moet dezelfde doorgetrokken lijnen op de rechter figuur tekenen. Figuren verschillen van 4 tot 20 stippen. Bij de figuur omschrijving worden realistische afbeeldingen gebruikt, die bovendien zwart/wit zijn. De cliënt moet alle elementen die in de tekening te zien zijn opnoemen.

Meetpretentie: 

De TSVS is ontwikkeld om mensen met neglect te trainen.

Bruikbaarheid: 

40 sessies, 5 keer per week gedurende 8 opeenvolgende weken. Per sessie: 30 minuten voor de visuo-spatiële scanning, 30 minuten voor de lees- en kopietaak, 15 minuten voor het kopiëren van de lijntekeningen en geen tijdsaanduiding voor het omschrijven van de figuur.

Normering: 

/

Bronnen: http://www.researchgate.net/publication/21702356_Cognitive_rehabilitatio… – Pizzamiglio, L., Antonucci, G., Judica, A., Montenero, P., Razzano, C. & Zoccolotti, P. (1992). Cognitive Rehabilitation of the Hemineglect Disorder in Chronic Patients with Unilateral Right Brain Damage. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 14 (6), 901-923
Visuele Associatie Test (VAT)
Afkorting: VAT
Jaar uitgave: 2012
Duur: 10 – 20 minuten
Leeftijd: 16-84 jaar
Uitgever: Hogrefe Uitgevers
Beschrijving test: 

De VAT bestaat uit twee series van zes tekeningen met één of twee objecten. De tekeningen zijn in boekvorm of als PC-programma beschikbaar. Op de associatieplaten staat een combinatie van een cue en een doelstimulus. Op de andere platen staat alleen de cue afgebeeld waarbij de cliënt de doelstimulus moet noemen. Er zijn 3 versies:

  • Vorm A met 6 items, voor ouderen boven 65 jaar en jongere slecht testbare patiënten
  • Vorm B met 6 items is een paralleltest van A en kan gebruikt worden als aanvulling op A
  • De lange vorm met alle 12 items is voor normaal testbare jongere patiënten beneden 62 jaar. De lange vorm van de VAT kan gebruikt worden voor vraagstellingen met betrekking tot (beginnende) dementie.
Meetpretentie: 

De VAT signaleert anterograde amnesie. Personen met dementie van het Alzheimer-type kunnen worden onderscheiden van personen met andere vormen van dementie en niet-demente personen.

Bruikbaarheid: 

De VAT is bedoeld voor personen met een ernstig geheugentekort en/of dementie. In 2014 is de test geheel herzien en uitgebreid met 2 nieuwe parallelversies (C en D).

Normering: Leeftijd (16-62 jaar, 65-84 jaar)
Bronnen: 

http://www.hogrefe.nl/tests-vragenlijsten/producten-single/vat-visuele-a… http://www.cotandocumentatie.nl/test_details.php?id=105 – Bouma, A., Mulder, J., Lindeboom, J. & Schmand, B. (2012). Handboek neuropsychologische diagnostiek. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.

 

Visual Object and Space Perception Battery (VOSP)
Afkorting: VOSP
Jaar uitgave: 1991

Duur: Variabel
Uitgever: 

ttp://www.pearsonclinical.co.uk/Psychology/AdultCognitionNeuropsycholog…(VOSP)/VisualObjectandSpacePerceptionBattery(VOSP).aspx
Beschrijving test: 

De VOSP bestaat uit acht testen die ontworpen zijn  om elk een bepaald aspect van de object- of ruimte-perceptie te beoordelen, terwijl de betrokkenheid van andere cognitieve vaardigheden geminimaliseerd wordt.

Bronnen: 

http://www.pearsonclinical.co.uk/Psychology/AdultCognitionNeuropsycholog…(VOSP)/VisualObjectandSpacePerceptionBattery(VOSP).aspx

 

Visuele Perceptie Object en Ruimte (VPOR)
Afkorting: VPOR
Jaar uitgave: 1995

Duur: 25 minuten

Beschrijving test: 

De VPOR is ontwikkeld om de visuele perceptie zo zuiver mogelijk te meten, waarbij de invloed van overige cognitieve vaardigheden zoveel mogelijk wordt gereduceerd. Met dit neuropsychologisch onderzoek kunnen visuele en visueel-ruimtelijke stoornissen worden aangetoond.

Meetpretentie: 

De VPOR meet visuele perceptie en wordt gebruikt bij volwassenen met een cerebrale beschadiging

Normering: 

Britse normen voor patiënten met extra-cerebrale neurologische afwijkingen, onderverdeeld in twee leeftijdsgroepen (< 50 jaar en 50 jaar).

Kloktest (Clock Drawing Test) (CDT)
Afkorting: Kloktest (CDT)
Jaar uitgave: 1995
Duur: 5 minuten

Leeftijd: Niet bepaald

Uitgever: De Kloktest is gratis te verkrijgen via de volgende website: https://www.healthcare.uiowa.edu/igec/tools/cognitive/clockDrawing.pdf
Beschrijving test: 

De kloktest kan op verschillende manieren worden uitgevoerd en het toekennen van de score varieert eveneens naargelang de gebruikte methode. Sommige versies van de test tonen de cliënt een voorgetekende cirkel op een blad. De cirkel stelt een klok voor. De cliënt krijgt verbale instructies voor het uitvoeren van de test. Het soort instructies dat men de persoon geeft kan verschillen naargelang de gebruikte methode. De instructies kunnen worden herhaald als dat nodig is. In andere versies moet de cliënt de cirkel zelf tekenen en volgens de instructies van de testleider aanvullen.

Meetpretentie: 

De kloktest meet de visuo-constructieve vaardigheden en het planningsvermogen voor complexe activiteiten.

Bruikbaarheid: 

kinderen, volwassenen, ouderen, personen met dementie, personen met cognitieve stoornissen

Normering: 

Normen voor kinderen: 6-12 jaar. En normen voor volwassenen

Bronnen: 

Strauss, E., Sherman, E.M.S. & Spreen, O. (2006). A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms and Commentary. New York: Oxford University Press, Inc.

Leuvense Perceptuele Organisatie Screening Test (L-POST)
Afkorting: L-POST
Jaar uitgave: 2013
Duur: 20-40 minuten
Beschrijving test: 

De L-POST is een test die mogelijke problemen in visuele perceptie opspoort in diverse patiëntenpopulaties. De screeningstest bestaat uit 15 deeltesten die een brede waaier aan processen van perceptuele organisatie meten zoals figuur-achtergrond segregatie, lokale en globale verwerking, vormperceptie en de capaciteit om perceptuele groepering uit te voeren op basis van gelijke bewegingsrichting, co-lineariteit en nabijheid.

 

Meetpretentie: De L-POST is een test die mogelijke problemen in visuele perceptie opspoort
Culver Test of Right Left Discrimination

Afkorting: Culver

Design Fluency Test (DFT (DKEFS))
Afkorting: Design Fluency Test (D-KEFS)
Jaar uitgave: 2008 (in 2007 vertaald in het Nederlands)
Duur: 10 minuten
Leeftijd: 8-89 jaar
Beschrijving test: 

De Design Fluency Test is onderdeel van de D-KEFS testbatterij voor executief functioneren. De test meet vaardigheden als visuele aandacht, motorische snelheid, visueel-perceptuele vaardigheden en constructievaardigheden. De test bestaat uit 3 verschillende condities waarin de cliënt in de 3 verschillende condities zoveel mogelijk patronen moet tekenen.

Meetpretentie: 

De Design Fluency Test is een onderdeel van de D-KEFS-testbatterij voor het executief functioneren. De test brengt de executieve functies in kaart, in het bijzonder visuele aandacht, motorische snelheid, visueel-perceptuele vaardigheden en constructievaardigheden.

Normering: 

Amerikaanse kinderen en volwassenen van 8-89 jaar (uitgesplitst over 14 leeftijdsgroepen)

Bronnen: 

http://www.pearsonclinical.be/d-kefs-design-fluency-test?sqr=d-kefs& Bouma, A., Mulder, J., Lindeboom, J. & Schmand, B. (2012). Handboek neuropsychologische diagnostiek. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.

Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.
Double Letter Cancellation Test
Afkorting: Double Letter Cancellation Test
Jaar uitgave: 1974
Duur: ≤ 5 minuten

Leeftijd: Niet bepaald

Uitgever: De Double Letter Cancellation Test bestaat als onderdeel van de Behavioral Inattention Test van Harcourt Assessment, nu Pearson Assessment and Information B.V.
Beschrijving test:  Op een blad staan 6 lijnen met 52 letters per lijn. De stimuli letters C en E zijn 105 keer gedrukt. De cliënt moet alle letters C en E doorstrepen. De benodigde tijd wordt genoteerd.
Meetpretentie: 

De Double Letter Cancellation Test wordt gebruikt om unilateraal neglect vast te stellen en te evalueren, alsook om de aanwezigheid en ernst van overige visuele scanningsproblemen in kaart te brengen.

Bruikbaarheid: 

De test is bedoeld voor patiënten met een beroerte, hersenletsel en/of vermoeden van neglect

Normering: 

Geen

 

Developmental Test of Visual Perception
Afkorting: DTVP
Jaar uitgave: 1966
Grey Scales Task
Afkorting: Grey Scales Task
Jaar uitgave: 1994
Duur: 5 minuten

Leeftijd: Niet bepaald

Uitgever: De test is gratis te verkrijgen via deze website: http://www.flinders.edu.au/sabs/psychology/research/labs/brain-and-cogni…
Beschrijving test: 

De cliënt krijgt twee gelijke balken boven elkaar te zien die verschillende tinten grijs bevatten. De bovenste balk gaat van links naar rechts van donker naar licht, en de onderste balk gaat van links naar rechts van licht naar donker. De cliënt moet aangeven welke van de twee balken er over het algemeen donkerder uitziet.

Meetpretentie: 

De Grey Scales Task meet aandachts- en neglectproblemen bij patiënten met een unilateraal letsel.

Bruikbaarheid: 

De test is bedoeld voor patiënten met een unilateraal letsel.

Normering: 

/

Bronnen: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028393203001970?np=y Mattingley, J., Berberovic, N., Corben, L., Slavin, M., Nicholls, M. & Bradshaw, J. (2004). The greyscales task: a perceptual measure of attentional bias following unilateral hemispheric damage. Neuropsychologica, 42 (3), 387-394

Hooper Visual Organisation Test (Hooper VOT)
Afkorting: Hooper VOT
Duur: < 15 minuten
Leeftijd: Vanaf 5 jaar
Beschrijving test: De test bestaat uit 30 lijntekeningen, die elk een gemeenschappelijk object -zoals een appel of een bal- tonen dat in verschillende stukken is gesneden. De stukken zijn verspreid over de pagina, zoals delen van een puzzel. De taak van de cliënt is om te vertellen wat het object zou zijn, als de stukken terug correct in elkaar werden gezet.
Meetpretentie: 

Detecteert neurologische stoornissen

Normering: 

Kinderen en volwassenen

Judgement of Line Orientation (JLO)
Afkorting: JLO
Uitgever: Psychological Assesment Resources
Beschrijving test: 

De JLO is een gestandaardiseerde meting van visueel-ruimtelijke perceptie. De test heeft 2 alternatieve vormen. Het gebonden boekje bevat 35 stimuli, waarvan er 5 oefenitems zijn. Deze test heeft validiteit aangetoond en biedt extra gegevensgerichte data omtrent de beoordeling van patiënten met hersenbeschadiging. Deze test is zo ontworpen dat hij snel en eenvoudig afgenomen kan worden om zo de vermoeidheid van de patiënt te minimaliseren en de verzameling van betrouwbare neuropsychologische testgegevens te maximaliseren.

Albert's Test
Afkorting: Albert’s test
Jaar uitgave: 1973
Duur: < 5 minuten

Leeftijd: Niet bepaald

Uitgever: De test is gratis te verkrijgen via de volgende website: http://www.strokengine.ca/pdf/at.pdf
Beschrijving test: 

Op een A4 blad staan ongeveer 40 lijnen van ongeveer 2 cm willekeurig geplaatst. Het is de bedoeling dat de cliënt alle lijnen doorstreept, tot hij overtuigd is dat alle lijnen zijn doorstreept.

Meetpretentie: 

De Albert’s test screent voor neglect.

Bruikbaarheid: 

De test is bedoeld voor mensen met een beroerte of andere vormen van hersenletsel. De test heeft een uitstekende test-hertestbetrouwbaarheid (r = 0.79).

Normering: 

Geen

Bronnen: 

http://www.strokengine.ca/indepth/at_indepth/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2868349 Fullerton, K., McSherry, D., & Stout, R. (1986, Februari 22). Albert’s test: A neglected Test of Perceptual Neglect. The Lancet, 430-432.

Bell's Test
Afkorting: Bells test
Jaar uitgave: 1989
Duur: Gezonde proefpersonen kunnen de test doorgaans in 1 tot 2 minuten afwerken. Bij proefpersonen met hersenletsel varieert de tijd echter sterk.

Leeftijd: Tieners en volwassenen

Uitgever: De test is gratis te verkrijgen via de volgende website: http://www.strokengine.ca/pdf/bellstest.pdf
Beschrijving test: 

De Bells Test is een cancellation-test met afleidende stimuli. Op een horizontaal A4-blad worden 315 stimuli aangeboden: 35 targets (kerkklokken) tussen 280 afleiders (bijvoorbeeld zaag, vogel, sleutel, …). Zowel de targets als de afleiders zijn gelijkmatig verdeeld over zeven kolommen: per kolom 5 targets en 40 afleiders. De test wordt verdeeld in twee zijden (3 kolommen links, 3 kolommen rechts) en één bufferkolom in het midden. De cliënt krijgt de instructie om zo snel mogelijk alle kerkklokken te omcirkelen. De testleider houdt bij in welke volgorde de cliënt de klokken omcirkelt, zodat vastgesteld kan worden of er een bepaalde zoekstrategie werd toegepast.

Meetpretentie: 

De Bells test is bedoeld om visueel hemineglect vast te stellen.

Normering: 

Normen gebaseerd op gezonde personen tussen 20 en 80 jaar

Bronnen: 

http://strokengine.ca/assess/pdf/bellstest.pdf Bouma, A., Mulder, J., Lindeboom, J. & Schmand, B. (2012). Handboek neuropsychologische diagnostiek. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V. Strauss, E., Sherman, E.M.S. & Spreen, O. (2006). A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms and Commentary. New York: Oxford University Press, Inc.

Benton Facial Recognition Test
Afkorting: BFRT