+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com
Gedragsobservaties in de diagnose van FTD
Afkorting: Mulder
Frontal Behavior Inventory (FBI)
Afkorting: FBI
Beschrijving test: De FBI is een 24 itemgedragsvragen-lijst die wordt afgenomen bij een verzorger van de cliënt en die vooral symptomen zoals ontremming, (ziekte)inzicht, planning en overzicht, taal en spraak, flexibiliteit en abstraheren bevraagt.
Meetpretentie: De FBI is bedoeld voor het opsporen van executieve functiestoornissen.
Normering: cut-off score = 30