+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com
Schaubroecks Doorstreeptest
Afkorting: SCHAUBROECKS DOORSTREEPTEST
D2- Aandachts-en concentratietest (D2-NL)
Afkorting: D2-NL
Jaar uitgave: 2007
Duur: 8 minuten
Leeftijd: 9-80 jaar
Uitgever: Hogrefe Uitgevers
Beschrijving test: De D2 is een test waarbij een kandidaat in een reeks letters met verticale streepjes binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk letters ‘d’ met exact twee verticale streepjes moet wegstrepen. De resultaten geven veel informatie over de snelheid en nauwkeurigheid van de kandidaat. Scores kunnen worden berekend over het werktempo, het aantal en soort gemaakte fouten, de totale prestatie, de concentratie prestatie en de variatie in werktempo. In het resulterende profiel kunt u zien of iemand (vergeleken met anderen) een zorgvuldige trage werker is, een snelle slordige werker of iets daar tussenin.
Meetpretentie: De D2 is een aandachtstest die visuele selectieve aandacht, snelheid van informatieverwerking en het concentratievermogen meet.
Bruikbaarheid: Vanaf zomer 2015 is er een digitale versie van de D2 beschikbaar.
Normering: Nederlandse kinderen en volwassenen (9-80 jaar). Er zijn aparte normen beschikbaar voor Vlaamse kinderen en volwassenen van 12-30 jaar.
Integrated Visual and Auditory Continuous Performance Test (IVA Plus)
Afkorting: IVA Plus
Jaar uitgave: 2004
Duur: 13 minuten
Leeftijd: 6-99 jaar
Uitgever: De IVA-2 (opvolger van IVA Plus die niet meer verkrijgbaar is) kan worden gekocht via de volgende website: http://www.braintrain.com/iva-2-store-for-professionals/
Beschrijving test: De IVA Plus is een gecomputeriseerde test. Er zijn gedurende 13 minuten 500 trials van 1’tjes en 2’tjes die ofwel via het beeldscherm (visueel) ofwel via de koptelefoon (audio) worden gepresenteerd. Er zijn 250 visuele trials en ook 250 gehoortrials. De cliënt moet alleen op de 1’tjes reageren, en mag niet reageren op de 2’tjes.
Meetpretentie: De IVA Plus meet zowel visuele als gehoorimpulsiviteit en -onoplettendheid.
Bruikbaarheid: De IVA Plus wordt voornamelijk gebruikt als hulpmiddel tijdens het diagnoseproces van ADHD. De test is niet meer verkrijgbaar, maar is voortgezet als IVA-2.
Normering: Amerikaanse kinderen en volwassenen, gesplitst in leeftijd (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-18, 19-21, 22-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-54, 55-65 en 66-99) en geslacht.
Bronnen: 
  • http://www.braintrain.com/ivaplus/ 
  • Strauss, E., Sherman, E.M.S. & Spreen, O. (2006). A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms and Commentary. New York: Oxford University Press, Inc.
Bourdon-Vos Test
Afkorting: Bourdon-Vos
Jaar uitgave: 1998
Duur: 7-14 minuten
Leeftijd: van 6 tot 17 jaar
Beschrijving test: De test bestaat uit een blad met 33 regels van elk 24 stippelfiguren. Per regel bestaat een derde van de figuren uit targets, namelijk de vierstipsfiguren. De overige non-targetfiguren zijn driestips- en vijfstipsfiguren. De vierstipsfiguren zijn vierkant- of ruitvormig geprint. De cliënt moet zo snel mogelijk en ononderbroken de vierstipsfiguren doorstrepen. Zowel de snelheid als de nauwkeurigheid worden gemeten.
Meetpretentie: De Bourdon-Vos meet aandacht en concentratie, onder andere vigilantie (het vermogen om gerichte aandacht vol te houden) en mentale snelheid.
Bruikbaarheid: De Bourdon-Vos test is af te nemen in alle gevallen wanneer bij een kind aandachts- en concentratieproblemen gesignaleerd of vermoed worden. Tevens is het een goed instrument voor selectiedoeleinden waarbij eisen worden gesteld aan snel en accuraat reageren.
Normering: Leeftijd (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 jaar)
Bourdon-Wiersma (BW)
Afkorting: BW
Jaar uitgave: 1910
Duur: 10 minuten
Leeftijd: ≥ 10 jaar
Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.
Meetpretentie: De BW is een aandachtstest die onder andere volgehouden aandacht, vigilantie (het vermogen om de gerichte aandacht vol te houden) en de mentale snelheid onderzoekt.
Normering: Vlaamse normgroepen: geslacht (mannen en vrouwen samen), leeftijd (20 ≤ 29 jaar, 30 ≤ 39 jaar, 40 ≤ 49 jaar, 50 ≤ 59 jaar, 60 ≤ 69 jaar en 70+) en aantal jaren educatie (≤ 12 jaar en > 12 jaar)
Bronnen: 
Cijferdoorstreeptest (CDT)
Afkorting: CDT
Jaar uitgave: 2007
Duur: 3 minuten
Leeftijd: 14-85 jaar
Uitgever: Hogrefe Uitgevers
Meetpretentie: De CDT spoort aandachtsproblemen op. De test meet de snelheid en nauwkeurigheid van het (visueel) waarnemen, en de continue selectieve aandacht.
Normering: Vlaanderen en Nederland
Conners Continuous Performance Test- 3rd Edition (CPT 3)
Afkorting: CPT 3
Jaar uitgave: 2014
Duur: 14 minuten
Leeftijd: ≥ 8 jaar
Uitgever: Multi-Health Systems, Inc.
Beschrijving test: De CPT 3 is een computer gestuurde test waarbij gedurende 14 minuten 360 trials verschijnen op het scherm. De cliënt moet telkens op de spatiebalk drukken wanneer er een letter verschijnt.
Meetpretentie: De CPT meet aandachtsgerelateerde problemen.
Bruikbaarheid: Dit is een bruikbare test in het diagnostisch proces van ADHD en in het ontdekken van andere neurologische aandoeningen gerelateerd aan aandacht.
Normering: Amerikaanse kinderen (8-17 jaar) en volwassenen (18+). Ook representatief voor verschillende demografische variabelen zoals geslacht, ras, geografische locatie en educatie niveau van de ouders