+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com
Emotie Herkennings Test (ERT)
Afkorting: ERT
Jaar uitgave: 2015
Duur: 10 minuten
Leeftijd: 8 – 88 jaar
Beschrijving test:
Test voor het meten van emotieperceptie. In deze geautomatiseerde test worden emotionele gezichtsuitdrukkingen aangeboden die geleidelijk aan in intensiteit toenemen. De proefpersoon of patiënt moet vervolgens na iedere presentatie aangeven welke van de zes basisemoties wordt uitgebeeld. De ERT is gevalideerd in diverse neurologische en psychiatrische patiëntgroepen
Meetpretentie: 

De ERT is een goede aanvulling op bestaande neuropsychologische tests voor het meten van sociale cognitie en is kosteloos verkrijgbaar via www.digidiag.nl/get-ert.

Normering: (N=418) 8 – 88 jaar

Auteurs: R. Kessels, B. Montagne, D. Perrett, E. de Haan.

Bronnen: