+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com
Test i.f.v. de diagnostiek van basis mathematische kennis & vaardigheden (TEDI-MATH)
Afkorting: TEDI-MATH
Jaar uitgave: 2004
Leeftijd: 4 tot en met 8 jaar
Uitgever: TEMA Editions
Meetpretentie: rekenstoornis – dyscalculie
Tempotest Automatiseren (TTA)
Afkorting: TTA
Jaar uitgave: 2010
Duur: 2 min. per subtest
Leeftijd: klas 3 tot en met 6 van het basisonderwijs
Uitgever: Boom test uitgevers
Beschrijving test: Met deze test kunt u de automatiseringsgraad van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen vaststellen en analyseren. De TempoTest Automatiseren is ontwikkeld voor kinderen in groep 3 (vanaf de maand januari) tot en met 8 van het basisonderwijs. In Vlaanderen: klas 3 tot en met 6 van het basisonderwijs. De test wordt afgenomen door de leerkracht. De test kan in het bijzonder een rol spelen bij het tijdig signaleren en diagnosticeren van rekenzwakke leerlingen in de eerste schooljaren, waarin het automatiseren en hoofdrekenen veel aandacht krijgen. De resultaten op de test kunnen verder geanalyseerd worden met een meegeleverd computerprogramma. Dit programma brengt de fouten per soort in beeld, weergegeven in een leerlingprofiel. Zo kunt u vaststellen waar de schoen wringt; het is uw aangrijpingspunt voor eventuele remedial teaching. Het leerlingprofiel is geschikt voor archivering en/of verwijzing.
Meetpretentie: De TTA stelt de automatiseringsgraad van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen vast en analyseert deze.
Neuropsychologische Testbatterij voor Getalverwerking en Rekenen bij Kinderen (ZAREKI-R-NL)
Afkorting: ZAREKI-R-NL
Jaar uitgave: 2013
Duur: 30-45 minuten
Leeftijd: groep 5 t/m klas 2
Uitgever: Pearson
Meetpretentie: dyscalculie
DyscalculiUM (Dysc)
Afkorting: Dysc
Kortrijkse Rekentest Revisie 2006 (KRT2006)
Afkorting: KRT2006
Uitgever: Revalidatiecentrum Overleie
Beschrijving test: 

De test is bedoeld om:

  • kinderen met rekenmoeilijkheden op te sporen
  • kinderen met dyscalculie te identificeren
  • kinderen gedurende een langere periode te kunnen evalueren op basis van hetzelfde meetinstrument.
Cognitieve Deelvaardigheden Rekenen (CDR)
Afkorting: CDR
Jaar uitgave: 2006
Leeftijd: 1 ste tot het 6 de leerjaar
Uitgever: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Beschrijving test: Er zijn normale verschillen tussen kinderen op het vlak van rekenen. Deze verschillen kunnen echter in uitzonderlijke gevallen zo afwijkend en/of hardnekkig zijn dat we van een rekenprobleem of zelfs een rekenstoornis kunnen spreken. Om dyscalculie vast te stellen moeten we een aantal rekentests afnemen en gedurende 3 à 6 maanden therapie/behandeling geven om de hardnekkigheid te controleren. Om zicht te krijgen op de translatie van getallen en operatiesymbolen, het inzicht in de getalstructuur, het procedurele rekenen, de rekentaal (op micro- en mesoniveau), het omgaan met irrelevante informatie die vervat zit in opgaven, de mentale probleemrepresentatie en het schattend rekenen kan men de CDR-rekentests afnemen. De CDR is beschikbaar voor het 1ste tot en met 6de leerjaar. Op basis van de CDR kan men een taak- en foutenanalyse en een zwakte-/sterkteanalyse maken en vervolgens handelingsgericht een therapieprogramma opstellen, met het leerplan in het achterhoofd.