+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com
Addenbrooke's Cognitive Examination Revised (ACE-R)
Afkorting: ACE-R
Jaar uitgave: 2006 (Vlaamse vertaling)
Duur: 20 minuten
Beschrijving test: Er worden zeven cognitieve domeinen gescreend:
 1. oriëntatie
 2. aandacht & concentratie
 3. geheugen
 4. woordvlotheid
 5. taal
 6. constructieve
 7. praxis
 8. perceptuele vaardigheden

Er kan tevens  een MMSE-score uit afgeleid worden.

Meetpretentie: De ACE-R is een screeningsinstrument voor het cognitief functioneren bij ouderen. Het is een uitbreiding van de MMSE.
Bruikbaarheid: De test heeft een hoge sensitiviteit (93%), maar lagere specificiteit (71%).
De test is goed bruikbaar in klinische settings.
Normering: Er zijn afzonderlijke normen per opleidingsniveau.
Bronnen: 
 • Lezak, M. Neuropsychological Assessment. Oxford University Press, 2004
Memory Signaal Test (MST)
Afkorting: MST
Jaar uitgave: cognitieve screening
Meetpretentie: De MST is een korte screeningstest voor het meten van dementie. Het is de Nederlandstalige versie van de TYM.
The Alzheimer's Disease Assessment Scale- Cognitive subscale
Afkorting: ADAS-Cog
Jaar uitgave: 1984
Duur: 30 à 35 minuten
Leeftijd: ouderen
Beschrijving test: De screeningtest bestaat uit de volgende onderdelen:
 • taalvaardigheid (benoemen van objecten en vingers, woordvinding, taalbegrip en taalexpressie)
 • geheugen (herhalen van instructie, onthouden en herkennen van een woordenlijst)
 • praxie (constructieve en ideationele) en oriëntatie.
Meetpretentie: De ADAS-Cog is een screeningstest voor dementie.
Bruikbaarheid: De test differentieert tussen gezonde personen en personen met een matige en matig-ernstige dementie. De prestatie op de test correleert met leeftijd en opleiding. Een gestandaardiseerde testprocedure is niet voorhanden, waardoor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zeer wisselend is.
Normering: Geen
Bronnen: