+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com
Nederlandse Leestest voor Volwassenen (NLV)
Afkorting: NLV
Beschrijving test: 

De NLV is een test waarmee het premorbide intelligentie-niveau van cerebraal beschadigde patiënten geschat kan worden. De test bestaat uit een serie woorden die een onregelmatige uitspraak hebben, dat wil zeggen niet de meest gebruikelijke uitspraakregels volgen. De cliënt moet deze woorden hardop voorlezen. De NLV geeft een goede schatting van het premorbide intelligentieniveau omdat de test hoog correleert met de (verbale) intelligentie en tamelijk ongevoelig is voor cerebrale beschadiging. De NLV-score is het aantal juist uitgesproken woorden.

Meetpretentie: 

Schatten van het premorbide intelligentieniveau

Normering: 

Met behulp van normtabellen wordt de NLV-score omgezet in een IQ-schatting. Er zijn normen voor twee leeftijdsgroepen: personen geboren na 1914 (N=1217) en voor personen geboren voor 1915 (N=1133).

Vragenlijst Intellectuele Status (VIS)
Afkorting: VIS
Beschrijving test:
n.v.t.
Crawford Test