+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com
Memory Impairment Screen (MIS)

Afkorting: MIS
Jaar uitgave: 1999
Duur: 5 minuten
Leeftijd: Niet bepaald
Uitgever: De MIS is gratis te verkrijgen via de volgende website: http://www.alz.org/documents_custom/mis.pdf
Beschrijving test: De MIS bestaat uit 2 delen: een onmiddellijke en een uitgestelde herinneringsfase. Tussen beide delen zit 10 minuten. De cliënt krijgt een blad met 4 (of 6) woorden in een groot lettertype voor zich en krijgt de opdracht de 4 (of 6) woorden luidop te lezen. Hij moet de 4 (6) woorden uit het hoofd leren en daarna het blad teruggeven aan de testleider. Daarna wordt een afleidende taak uitgevoerd, zoals terugtellen van 100 met stappen van 7. Na het uitvoeren van de afleidende taak vraagt de testleider welke 4 (6) woorden de cliënt daarjuist geleerd heeft. Van de woorden die hij niet zelf kan produceren (meer dan 10 seconden bedenktijd) wordt de categorienaam gegeven om te helpen.
Meetpretentie: De MIS beoordeelt het episodische geheugen van volwassenen en ouderen.
Bruikbaarheid: Het instrument is bedoeld voor volwassenen en ouderen die mogelijks lijden aan dementie of de ziekte van Alzheimer.
Normering: Twee normtabellen met cut-off scores: één voor dementie in het algemeen en één specifiek voor de ziekte van Alzheimer. Ook de waarschijnlijkheid van dementie en/of Alzheimer staat vermeld in 4 categorieën (5%, 10%, 15% en 20%)
Bronnen:

Selective Reminding Test (SR)

Afkorting: SR
Jaar uitgave: 1974
Duur: Versie voor volwassenen: 30 minuten. Versie voor kinderen: 10 minuten
Leeftijd: 5-91 jaar
Beschrijving test: Er worden aan de cliënt 12 niet-gerelateerde woorden voorgelezen, op een rustige toon (2 seconden per woord). Hij moet direct hierna alle woorden proberen te reproduceren. Bij de volgende trial zullen enkel de woorden worden gelezen die de cliënt niet heeft kunnen reproduceren. Dit wordt in totaal 12 keer gedaan, of tot de cliënt alle woorden heeft kunnen opnoemen in 3 opeenvolgende trials. Hierna wordt een blad aangeboden waarop de eerste twee of drie letters van de woorden staan, waarop de cliënt wordt gevraagd om het juiste woord aan te vullen. Hierna presenteert de testleider een herkenningstrial in multiple choice vorm: per woord van de originele 12 woorden zijn er bijkomend 2 afleidende woorden die sterk lijken op de originele woorden. Als laatste wordt er na 30 minuten (zonder voorafgaande waarschuwing) nog een uitgestelde reproductie trial aangeboden.
Meetpretentie: De SR meet het verbale geheugen en het leervermogen.
Normering: Normen voor kinderen: 5-15 jaar. Normen voor volwassenen: 18-91 jaar.
Bronnen:

Rey Visual Design Learning (RVDLT)

Afkorting: VDLT (RVDLT)
Jaar uitgave: 2010
Duur: 60 minuten
Leeftijd: 6-12 jaar
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
Beschrijving test: Met behulp van een computerscherm worden vijftien testfiguren één voor één en in een vaste volgorde aan het kind geboden. Na het tonen van alle figuren tekent het kind de figuren uit het hoofd op A6-papiertjes. Hiervoor krijgt het 90 seconden de tijd. Deze procedure wordt een trial genoemd. In totaal worden er vijf trials met dezelfde vijftien testfiguren aangeboden, dit is de leerfase. Na een pauze van 20 minuten, waarin bijvoorbeeld een woordenschattest kan worden gedaan, wordt het kind gevraagd om de figuren nogmaals uit het hoofd te tekenen. Hiervoor krijgt het kind drie minuten de tijd. Dit is de uitgestelde reproductiefase. Dan volgt er tot slot een herkenningsfase waarbij er via de computer 45 figuren worden aangeboden. Het kind drukt de knop ‘J’ in als het de figuur al eerder heeft gezien en de knop ‘N’ in als de figuur niet eerder is gezien.
Meetpretentie: De VDLT meet visueel geheugen, in het bijzonder de capaciteit van het kortetermijn-/werkgeheugen, het leervermogen en het langetermijngeheugen en herkenning van visuele informatie.
Bruikbaarheid: De RVDLT is bedoeld voor gebruik bij neuropsychologische diagnostiek bij kinderen met vermeende leer- of ontwikkelingsstoornissen of voor het vaststellen van cognitieve functiestoornissen na hersentrauma of andere neurologische aandoeningen.
Normering: Nederlandse kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. Leerfase en uitgestelde reproductiefase: normering per levensjaar. Herkenningsfase: niet-leeftijdsgerelateerde normering. Dubbelen en fouten: niet-leeftijdsgerelateerde normering.
Bronnen:

Visual Patterns Test (VPT)

Afkorting: VPT
Jaar uitgave: 1997
Duur: 10 minuten
Leeftijd: 13-92 jaar
Uitgever: Thames Valley Test Company
Beschrijving test: De VPT meet het visuele kortetermijngeheugen. De cliënt krijgt een matrix met zwarte en witte vlakken gepresenteerd, die van grootte verschillen. Hij moet de verschillende figuren onthouden, die steeds moelijker worden.
Meetpretentie: De VPT meet het visuele kortetermijngeheugen.
Normering: Engelse normen in de leeftijd 13-92
Bronnen:

Brain Aging Monitor - Cognitive Assessment Battery (BAM-COG)

Afkorting: BAM-COG
Jaar uitgave: 2013
Duur: Variërend
Leeftijd: 40-85 jaar
Uitgever: Ontwikkeld door Teun Aalbers in samenwerking met het Radboudumc
Beschrijving test: De BAM-COG bestaat uit vier puzzel-spellen die werkgeheugen, visuospatieel kortetermijngeheugen, episodisch geheugen en planning meten. Elk puzzel-spel bestaat uit verschillende levels, variërend van 5 tot 8. Elk level bestaat uit drie trials, waarvan er twee succesvol moeten worden voltooid om naar het volgende level te kunnen gaan. Indien er minder dan twee trials succesvol voltooid worden, verschijnt er een ‘game over’ scherm en wordt de cliënt teruggebracht naar het eerste scherm waarop het volgende spel geselecteerd kan worden.
Meetpretentie: De BAM-COG (Brain Aging Monitor-Cognitive Assessment Battery) meet werkgeheugen, visuospatieel kortetermijngeheugen, episodisch geheugen en planning.
Bruikbaarheid: Om de test te kunnen afnemen, is er toegang tot het internet nodig.
Normering: Geen
Bronnen:

Benton Visual Retention Test (BVRT)

Afkorting: BVRT
Jaar uitgave: 1992
Duur: 10 – 20 minuten
Leeftijd: ≥ 8 jaar
Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.
Beschrijving test: Het materiaal van de BVRT bestaat uit geometrische patronen van toenemende complexiteit. Er zijn drie equivalente series van tien kaarten met getekende figuren in opklimmende graad van complexiteit. Er zijn vier wijzen van testafname. De test wordt o.a. gebruikt voor screening op hersenorganiciteit.
Meetpretentie: De BVRT onderzoekt het visueel geheugen, de visuele waarneming en het visuoconstructief vermogen (mits visuomotoriek intact).
Bruikbaarheid: De BVRT is een handig screeningsmiddel voor dementie. De test doet een beroep op het werkgeheugen (niet op het langetermijngeheugen). Vooral bij oudere, laagopgeleide personen dient men er alert op te zijn dat een lage prestatie toe te schrijven kan zijn aan een gebrekkige motivatie. De BVRT is ook een handig hulpmiddel bij het detecteren van de ziekte van Alzheimer (zelfs in een vroeg stadium) en dementiediagnostiek in het algemeen. Tal van onderzoekers suggereren dat dementie een sterke invloed heeft op de BVRT-score, zelfs in stadia waarin nog geen diagnose kan worden gesteld. Het gaat hierbij met name om Alzheimer (cfr. Bouma et al.).
Normering: De originele handleiding biedt normen voor kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen tot 64 jaar.
Bronnen:

  • Bouma, A., Mulder, J., Lindeboom, J. & Schmand, B. (2012). Handboek neuropsychologische diagnostiek. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.
  • Mitrushina, M., Boone, K., Razani, J., & D’Elia, L. (2005). Handbook of Normative Data for Neuropsychological Assessment. New York: Oxford University Press