+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com
NEPSY-II-NL (A Developmental NEuroPSYchological Assessment)

Afkorting: NEPSY-II-NL

Jaar uitgave2010

Leeftijd: 5-12 jaar

Uitgever: Pearson
Beschrijving test: 

De NEPSY-II-NL is een uitgebreide neuropsychologische testbatterij die een beoordeling geeft op zes domeinen: Aandacht en Executieve functies, Taal, Geheugen en leren, Sensomotorische integratie, Sociale cognitie en Visueel ruimtelijke informatieverwerking. De NEPSY-II-NL bestaat uit 34 subtests waarvan 4 uitgestelde taken. De test kan in zijn geheel afgenomen worden, maar men kan ook kiezen om alleen de subtests op een bepaald domein af te nemen (bijvoorbeeld bij aanwijzingen voor problemen in een bepaald domein) of om zelf een batterij samen te stellen.

Papier en potlood test & digitaal beschikbaar
De NEPSY-II-NL is ook digitaal beschikbaar via Q-interactive.

Q-interactive: Dit is een eenvoudig te gebruiken applicatie voor de iPad waarmee professionals klinische testafnames kunnen uitkiezen, afnemen en scoren, met behulp van twee tablets die via Bluetooth met elkaar verbonden zijn.

Meetpretentie: 

neuropsychologische ontwikkeling bij kinderen

Normering: 

Genormeerd op 907 gezonde kinderen (466 jongens en 441 meisjes uit vier regio’s in Nederland, met een oververtegenwoordiging uit de regio Noord en een ondervertegenwoordiging uit de regio Oost. Er zijn aparte normtabellen per leeftijdsgroep (met intervallen van een half jaar, van 5;0 jaar tot en met 12;11 jaar).

 

Bronnen:
Non-verbale Leerstoornisschalen (NLD)

Afkorting: NLD
Leeftijd: 6 tot en met 12 jaar
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

Beschrijving test: 

De Non-verbale Leerstoornissenschaal is een op Nederlandse kinderen van 6 tot en met 12 jaar afgestemde bewerking van de Nonverbal Learning Disabilities-schaal van Rourke (1993). De Voorschoolse NLD-schaal is een nieuw ontwikkelde schaal, bedoeld om vroege kenmerken van nonverbal learning disabilities, NLD, bij Nederlandse kinderen van 0 tot en met 6 jaar vast te stellen.

Meetpretentie: 

non-verbale leerstoornissen

Oriënterend Neuropsychologisch Onderzoek (ONO)

Afkorting: ONO
Jaar uitgave: 1998
Duur: 1u – 1.5u
Uitgever: Stichting ITON
Beschrijving test:
Het ONO is bedoeld als eerste oriënterende stap (signalering, screening) bij het vaststellen van neuropsychologische functiestoornissen bij CVA-patiënten. Indien noodzakelijk, kan na het ONO een tweede stap genomen worden: gerichte neuropsychologische tests.

Meetpretentie:
De ONO meet CVA-gebonden gedragsbeperkingen en gedragsuitval bij volwassen cva-patiënten na het acute stadium.

Bronnen:
http://www.stichtingiton.nl/ono/p/informatie/index.html

Er zijn verschillende artikelen gepubliceerd over het ONO; enkele daarvan zijn:

Dijkstra-Hekkink, J.G.B., & van Cranenburgh, B.. (1997). Neuropsychologisch onderzoek bij CVA-patiënten. Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde, dec. 3-5.
Dijkstra-Hekkink, J.G.B., & van Cranenburgh, B. (1998). Oriënterend Neuropsychologisch Onderzoek (ONO), Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie, aug. 26 (4), 136-144.

Theoretische achtergrond en een uitvoerige beschrijving van het ONO zijn te vinden in:

van Cranenburgh, B. (2009). Neuropsychologie, over de gevolgen van hersenbeschadiging? Reed Business. (2e druk, hoofdstuk 13).

Neuropsychologisch Onderzoek bij Kinderen (PINOK)

Afkorting: PINOK
Jaar uitgave: 1994

Meetpretentie:
De PINOK meet verschillende cognitieve functies bij kinderen.

Bronnen: 

Vieijra, J.P.M., König, C.E., & Chaik, A.M. van (1994). Pinok, neuropsychologisch onderzoek bij kinderen. Standaardbatterij. Overzichtsformulier, instruktie- en skoreformulieren. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Uitgever:
Swets & Zeitlinger; niet meer verkrijgbaar bij Pearson

Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status - Update (RBANS-Update)

Afkorting: RBANS-Update
Jaar uitgave: 2012
Duur: 30 min
Leeftijd: 12-89 jaar
Uitgever: Pearson

Beschrijving test:

De testbatterij bestaat uit 4 equivalente versies waardoor herhaalde metingen mogelijk zijn. Elke versie bestaat uit 10 subtests die samen 5 cognitieve functies meten (2 subtests per cognitieve functie). De subtests zijn varianten op goed gekende en veel gebruikte neuropsychologische tests (Complexe Figuur Test, AVLT, VSJ, etc) . De 10 subtestscores kunnen omgezet worden in 5 Indexscores en een Algemene score.

 

Meetpretentie:
De RBANS-Update is een testbatterij die cognitieve achteruitgang of verbetering meet in de volgende vijf domeinen:
 • Onmiddellijk geheugen (List Learning and Story Memory)
 • Visuospatieel/constructioneel (Figure Copy and Line Orientation)
 • Taal (Picture naming and Semantic Fluency)
 • Aandacht (Digit Span and Coding)
 • Uitgesteld geheugen (List Recall, List Recognition, Story Memory, and Figure Recall)
Bruikbaarheid:

De testbatterij is aanvankelijk bedoeld voor de screening van senioren met vermoeden van dementie, maar is ook breder bruikbaar voor mensen vanaf 12 jaar. De test is geschikt voor de assessment van lichtere vormen van dementie en kan toch binnen een half uur afgenomen worden. Nadeel is dat er geen executieve functies en motorische functies gemeten worden. Er zijn 4 parallelversies beschikbaar.

 

Normering:

volgens leeftijd

 

Bronnen:

http://www.pearsonclinical.com/psychology/products/100000726/repeatable-… http://www.rbans.com/ Lezak, M. Neuropsychological Assessment. Oxford University Press, 2004

 

 

Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT)

Afkorting: RBMT
Jaar uitgave: 1985 (origineel), 1993 (Nederlandse bewerking)
Duur: 20 minuten
Leeftijd: Nederlandse versie: ouderen van 45-95 jaar.
Patiënten met hersenletsel: variërend CVA (17-86 jaar),
Contusio cerebri (29-74 jaar),
alcoholgerelateerde stoornissen (29-74 jaar)
dementiegerelateerde stoornissen (32-86 jaar)
Uitgever: Thames Valley Test Company (UK), Pearson Assessment and Information, B.V. (NL)

Beschrijving test:

De test bestaat uit 11 items die zijn gebaseerd op gerapporteerde en geobserveerde alledaagse geheugenproblemen bij patiënten met een hersenletsel. De opdrachten betreffen onmiddellijke herinnering, uitgestelde herinnering en herkenning. De testonderwerpen zijn: Herinneren van namen, Herkennen van gezichten, Herkennen van afbeeldingen, Herinneren van afspraken, Afgeven van een boodschap, Herinneren van een route, Oriëntatie en Weergave van een tekst. De testonderwerpen zijn gebaseerd op door patiënten gerapporteerde geheugenproblematiek en op observatiegegevens van patiënten in een revalidatiecentrum.

Meetpretentie:

De RBMT meet stoornissen in het alledaagse geheugen functioneren.

Bruikbaarheid:

De RBMT heeft vier parallelversies zodat effectmetingen en herstelverloop kwantitatief kunnen worden vastgelegd.

Normering:

Nederlands/Belgische normen (1993): normale ouderen, patiënten met CVA, Contusio cerebri, alcohol- en dementie gerelateerde stoornis volgens DSM-III-R, verdeeld naar leeftijdsgroepen, soort instituut, behandelsituatie, etc.

Bronnen:

http://www.cotandocumentatie.nl/test_details.php?id=366 http://www.pearsonclinical.be/rbmt-rivermead-behavioural-memory-test http://www.health.utah.edu/occupational-therapy/files/evalreviews/rbmt.pdf – Bouma, A., Mulder, J., Lindeboom, J. & Schmand, B. (2012). Handboek neuropsychologische diagnostiek. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.

 

Test of Everyday Attention (TEA)
Afkorting: TEA
Jaar uitgave: 1994
Duur: 45-60 minuten

Leeftijd: 18-80 jaar

Uitgever: Thames Valley Test Company
Beschrijving test:

De testbatterij bestaat uit 8 subtests: ‘map search’, ‘elevator counting’, ‘elevator counting with distraction’, ‘visual elevator’, auditory elevator with reversal’, ‘telephone search’, ‘telephone search dual task’ en ‘new materials’.

Meetpretentie:

De TEA meet gerichte aandacht, volgehouden aandacht en het switchen van aandacht.

Bruikbaarheid:

De testbatterij beschikt over 3 parallel versies.

Normering:

Engels

Bronnen:

http://www.pearsonclinical.com/education/products/100000182/test-of-ever…
http://www.health.utah.edu/occupational-therapy/files/evalreviews/tea.pdf
http://www.emrehab.com/assessment-tea.htm

Strauss, E., Sherman, E., & Spreen, O. (2006). A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms and Commentary. New York: Oxford University Press, Inc.

 

Test of Everyday Attention for Children (TEA-Ch)
Afkorting: TEA-Ch
Jaar uitgave: 2004
Duur: 60 minuten
Leeftijd: 6 – 16 jaar
Uitgever: Pearson
Beschrijving test:

De testbatterij bestaat uit 9 subtests:

 1. Ruimteschepen (selectieve aandacht)
 2. Tel mee (volgehouden aandacht)
 3. Trollen tellen (aandachtscontrole/switching)
 4. Ruimteschepen dubbeltaak (volgehouden aandacht, aandachtscontrole/switching)
 5. Speurtocht (selectieve aandacht)
 6. Tel mee dubbeltaal (volgehouden aandacht)
 7. Loop, sta stil (volgehouden aandacht, respons inhibitie)
 8. Omgekeerde wereld (aandachtscontrole/switching)
 9. Geheime code (volgehouden aandacht)
Meetpretentie: 

De TEA-Ch meet aandachtsproblemen bij kinderen.

Bruikbaarheid: 

De testbatterij kan gebruikt worden om selectieve aandacht, volgehouden aandacht en aandachtscontrole/switching in kaart te brengen. Het instrument kan niet gebruikt worden om een psychiatrische/gedragsdiagnose te stellen. Er kan echter wel een sterkte-/zwakteanalyse gemaakt worden.

Normering: 

Nederlandse/Vlaamse normen voor kinderen van 6-16 jaar: geslacht (jongen/meisje), leeftijd (6-7, 7-9, 9-11, 11-13, 13-15 en 15-16 jaar). Met inbegrip van klinische groepen ADHD en traumatisch hersenletsel. Australische normen voor kinderen van 6-16 jaar.

Bronnen: 

http://www.cotandocumentatie.nl/test_details.php?id=648 http://www.pearsonclinical.be/tea-ch-test-everyday-attention-children – Strauss, E., Sherman, E., & Spreen, O. (2006). A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms and Commentary. New York: Oxford University Press, Inc.

 

WMS-IV-NL (Wechsler Memory Scale-IV NL)
Afkorting: WMS-IV NL
Jaar uitgave: 2014
Duur: 90 – 120 minuten
Leeftijd: 16-90 jaar
Uitgever: Pearson
Beschrijving test:

De totale testbatterij bestaat uit 6 subtests:

 • logisch geheugen
 • woordparen
 • patronen
 • visuele reproductie
 • ruimtelijk rekenen
 • symbool reeksen

waarmee onder andere het verbaal geheugen, het visueel geheugen en het visueel werkgeheugen op zowel korte als lange termijn kunnen worden onderzocht.

 

Meetpretentie: 

De WMS-IV is een testbatterij om verschillende geheugen- en werkgeheugenvaardigheden in kaart te brengen.

 

Bruikbaarheid: 

Er is een verkorte batterij ontwikkeld van 4 subtests voor oudere personen in de leeftijd van 65-90 jaar.

 

Normering: 

Nederlandse normen (geslacht, regio, opleidingsniveau, etnische afkomst en urbanisatiegraad).

 

 

 

Working Memory Test Battery for Children (WMTB-C)
Afkorting: WMTB-C
Jaar uitgave: 2001
Duur: 60 minuten

Leeftijd: 5-15 jaar

Uitgever: The Psychological Corporation

 

Beschrijving test:

De WMTB-C bestaat uit 9 subtests en meet de vaardigheden van het centrale verwerkingssysteem en zijn twee hulpsystemen: de fonologische lus en het visueel-ruimtelijk schetsboek van het werkgeheugen.

 

Meetpretentie: 

De WMTB-C meet het werkgeheugen bij kinderen en adolescenten.

 

Bronnen: 

http://www.innovact.co.za/Working%20Memory%20Test%20Battery%20for%20Chil…(WMTB-C).html

http://www.pearsonclinical.co.uk/Psychology/ChildCognitionNeuropsycholog…(WMTB-C)/WorkingMemoryTestBatteryforChildren(WMTB-C).aspx

http://www.annabosman.eu/documents/SuzanneVelner2006.pdf

Velner, S. (2006). Werkgeheugen en dyslexie: Het werkgeheugen van Nederlandse dyslectische kinderen en de relatie met leesniveau, lange duurgeheugen en intelligentie. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Neuropsychologische Testbatterij voor Getalverwerking en Rekenen bij Kinderen (ZAREIKI-R-NL)
Afkorting: ZAREKI-R-NL
Jaar uitgave: 2013
Duur: 30-45 minuten
Leeftijd: groep 5 t/m klas 2
Uitgever: Pearson
Meetpretentie: 

dyscalculie

 

LURIA-NEBRASKA Testbatterij (LNNB)
Afkorting: LURIA-NEBRASKA
Jaar uitgave: 1986
Beschrijving test: 

De Luria-Nebraska neuropsychologische batterij (LNNB) is een gestandaardiseerde batterij van neuropsychologische tests, die ontworpen werd om informatie te leveren die nuttig is in de diagnose en behandeling van hersenbeschadiging of -dysfunctie.

De LNNB  bestaat uit 269 afzonderlijk af te nemen en te scoren punten die empirisch werden geselecteerd op basis van hun gevoeligheid voor gedragsproblemen ten gevolge van hersenbeschadiging. Deze items maken een uitgebreide  beoordeling van vele belangrijke gebieden, met inbegrip van motorische vaardigheden, perceptuele vaardigheden (auditief, tactiel, visueel), taal (receptieve spraak, expressieve spraak), academische vaardigheden (herkennend lezen, spelling, schrijven, rekenen), geheugen en intellectueel functioneren mogelijk.

Meetpretentie: 

diagnose en behandeling van hersenschade en hersendysfuncties

Bronnen: 

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4613-2211-5_10

Purisch, A.D., & Sbordone, R.J. (1986). The Luria-Nebraska Neuropsychological Battery. Advances in Clinical Neuropsychology, 3, 291-316

 

D-KEFS Executive Function System
Delis-Kaplan Executive Function System
Afkorting: D-KEFS Executive Function System
Uitgeverij: Pearson
Beschrijving test:

De testbatterij bestaat uit vijf testen:

 • Design Fluency Test
 • Trail Making Test (TMT)
 • Tower Test
 • Twenty Questions Test (TQT)
 • Color Word Interference Test (CWIT).
Meetpretentie: 

Deze testbatterij meet het executief functioneren.

FEPSY Testbattery
Afkorting: FEPSY
Jaar uitgave: 2008, 2011
Duur: De duur is afhankelijk van de subtest. Reactietijdtaken (30 items) duren ongeveer 3 minuten, vigilatie ongeveer een half uur.

Leeftijd: 7-70 jaar

Uitgever: The Psychology Company      
Beschrijving test:

Op dit moment bevat de batterij de volgende subtesten:

 • Auditieve reactietijd
 • Binary Choice Reaction Time
 • Tapping Task
 • CVSTRecognition Tasks
 • Vigilance Task
 • Rhythm Task
 • Classification Task
 • Visual Half Field Tasks
 • Corsi Block Tapping
 • Naming Task

De testen zijn computergestuurd en koppeling met een EEG is mogelijk. Voor bepaalde subtests is er touch screen facility.

Meetpretentie: 

Deze testbatterij meet verschillende neuropsychologische functies.

Normering: 

Gezonde mensen + epilepsiepatiënten uit verschillende Europese landen, vooral uit Nederland, maar ook uit de UK en Scandinavië. Het aantal mensen in de normgroep varieert per subtest (van 250 gezonde mensen tot meer dan 1000 epilepsiepatiënten)

 

Amsterdamse Neuropsychologische Taken versie 2.0 (ANTv2)
Afkorting: ANTv2
Jaar uitgave: 1997
Duur: Afhankelijk van de subtest
Leeftijd: kleuters, kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen
Uitgever: Boom Test Uitgvers
Beschrijving test: 

Momenteel omvat de ANT 38 taken voor het onderzoek van neuropsychologische functies van kleuters, kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen.

Domeinen van onderzoek zijn:

 1. Gerichte, verdeelde en volgehouden aandacht
 2. Werkgeheugenprocessen
 3. Executieve en psychomotore functies
 4. Gezichts- en emotieherkenning
 5. Hoofdrekenen.
Meetpretentie: 

De ANTv2 evalueert de basale processen die ten grondslag liggen aan de uitvoering van complexe cognitieve processen (aandachts-, geheugen- en executieve functies).

Normering: 

Afhankelijk van de subtest

Amsterdamse Neuropsychologische Taken versie 3.0 (ANTv3)
Afkorting: ANTv3
Uitgever: Boom Test Uitgvers

BADS-NL (Behavioural assessment of the dysexecutive syndrome)
Afkorting: BADS
Jaar uitgave: 1997
Duur: 45 minuten

Leeftijd: Vanaf 15 jaar

Uitgever: Pearson
Beschrijving test:

De BADS is een test met 6 subtests:

 • Regel-wisseltest
 • Actie-plantest
 • Sleutelzoektest
 • Dierentuintest
 • Dierentuin-plattegrondtest
 • Temporele-schattingtest
 • Vereenvoudigde Zes-elemententest.

Bij de test hoort de DEX vragenlijst met 20 items m.b.t. emotionele en persoonlijkheidsveranderingen, motivatieproblemen, gedragsveranderingen en cognitieve veranderingen.

 

Meetpretentie: 

De BADS meet plannings- en evaluatiestoornissen in het dagelijkse leven bij patienten met hersenaandoeningen.

Normering:
Nederlandse normen van 2000.

BADS-C (Behavioural assessment of the dysexecutive syndrome for children)

Afkorting: BADS-C
Jaar uitgave: 2006
Leeftijd: 8 – 16 jaar
Uitgever: Pearson

De bijbehorende DEX-vragenlijst wordt afzonderlijk gescoord.

Meetpretentie
Executieve functies (planning en organisatie)

Normering
De Engelse controle groep bestaat uit 256 personen uit 8 verschillende leeftijdsgroepen, representatief voor de hele bevolking. De klinische groep bestaat uit 114 kinderen met verschillende stoornissen in hun ontwikkeling, zoals ADHD, PDD en TBI.

Bronnen
Auteurs H. Emslie, F. C. Wilson, V. Burden, I. Nimmo-Smith, B.A. Wilson
Nederlandse vertaling: A.C. Tjeenk-Kalff & L. Krabbendam

https://www.pearsonclinical.nl/bads-c-testbatterij-voor-executief-functioneren

Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE)
Afkorting: BDAE
Jaar uitgave: 1983, 2000
Duur: BDAE: 1 à 4 uur. BDAE-3: 1 uur
Uitgever: Pearson
Beschrijving test: 

De testbatterij bestaat uit 34 subtests die een evaluatie beogen van alle taalcomponenten en communicatiegerelateerde functies. Er bestaat ook een verkorte versie, de BDAE-3.

 

Meetpretentie: 

Deze testbatterij is geschikt om de diagnose afasie te stellen.

 

Bruikbaarheid: 

De afname van de totale batterij duurt zeer lang (1 à 4 uur) en vereist een goede kennis van de afatische syndromen en symptomatologie.

 

Birmingham Object Recognition Battery (BORB)
Afkorting: BORB

Jaar uitgave: 1993
Uitgever: Psypress

Meetpretentie: 

Het beoordelen van neuropsychologische stoornissen van visuele objectherkenning. De testbatterij omvat testen die de low-level aspecten van visuele waarneming (met behulp van dezelfde- verschillende matching  van perceptuele basisfuncties, zoals oriëntatie, lengte, positie en grootte van het object), tussenliggende visuele processen (bijvoorbeeld objecten die verschillen in perspectief matchen), de toegang tot opgeslagen perceptuele kennis over objecten (object besluit), de toegang tot semantische kennis (functie- en associatieve overeenkomsten) en de toegang tot de namen van het object (foto-naamgeving) beoordelen.

Collectieve Geheugenschaal (CGS)
Afkorting: CGS
Jaar uitgave: 1969
Duur: Ongeveer 40 minuten
Leeftijd: 11-15 jaar
Uitgever: Swets & Zeitlinger
Beschrijving test: 

De test bestaat uit 5 subtests:

 • Spaanse woorden: de cliënt krijgt een blad met 16 Nederlandse woorden en hun Spaanse vertaling. Hij krijgt 6 minuten de tijd om de woorden en hun vertaling in te studeren (zowel S-NL als NL-S). Daarna krijgt de hij een blad waarop hij binnen 3 minuten alle woorden die hij kan herinneren moet neerschrijven
 • 20 figuren: de cliënt krijgt een testblad met 20 figuren die hij binnen 3 minuten uit het hoofd moet leren. Daarna moet hij zo veel mogelijk figuren op een antwoordblad invullen.
 • Zuid-Afrikaanse letterkunde en geschiedenis: dit is opnieuw een verbale instudeertaak waarvoor de cliënt 10 minuten de tijd krijgt. Vervolgens mag hij in 5 minuten tijd alle onthouden delen van de zinnen invullen op een antwoordblad.
 • Stadsplan:de cliënt moet in 3 minuten bezienswaardigheden onthouden, alsook hun plaats op een kaart. Vervolgens krijgt hij 3 minuten de tijd om ze in te vullen op het antwoordblad.
 • Runen-alfabet: hier moeten 20 lettertekens van het Runen-alfabet en hun betekenis (letters van het alfabet) in 3 minuten uit het hoofd worden geleerd. Vervolgens krijgt de cliënt 3 minuten de tijd om de vertalingen op een antwoordblad in te vullen.
Meetpretentie: 

De CGS meet verbale en niet-verbale geheugenprocessen.

Normering: 

Nederlandse normen, leeftijd (11, 12, 13, 14 en 15 jaar)

Bronnen: 

https://books.google.be/books?id=ntwqu2kz7GUC&pg=PA372&lpg=PA372&dq=coll… – Stinissen, J. (1969). Collectieve Geheugenschaal: voor elf- tot vijftienjarigen. Amsterdam: Swets & Zeitlinger

 

COTESS (Cognitieve Testbatterij voor Senioren)
Afkorting: COTESS
Jaar uitgave: 2011
Leeftijd: 50+ tot en met 90+
Beschrijving test: 

De COTESS is een grondige herziening van de Vlaamse Dementie Batterij (VDB-2). Ze bestrijkt echter een veel ruimer spectrum van cognitieve functies dan de oorspronkelijke VDB-2.

 • Aandachtsfuncties: Letter detecteren, Tellen Achteruit en Tellen Vooruit, Cijfers herhalen, Vooruit, Cijfers herhalen Achteruit.
 • Geheugenfuncties oriëntatie: Interview Deel B, Tijdsestimatie per sessie.
 • Anterograde geheugenfuncties (nieuwe informatie leren): Tien figuren A, Tien woorden, Tien figuren B, Logisch geheugen, Stokjesfiguren A, Naam leren.
 • Retrograde geheugenfuncties (oproepen of herkennen uit het lange termijn geheugen): Interview Deel A, Beroemdheden en nieuwsfeiten.
 • Taalfuncties: Tien figuren A Benoemen, Tien figuren B Benoemen, Definiëren, Zinnen vormen, Beschrijven, Schrijven, Technisch lezen, Begrijpend lezen.
 • Somatognosie: Vingergnosie, Links‐rechts differentiatie.
 • Praxis: Ideatorische praxis, Tekenen, Stokjesfiguren B.
 • Logisch denken: Spreekwoorden en zegswijzen, Overeenkomsten, Rekenen, Logisch associëren.
 • Executieve functies:
  • Bewuste gedragssturing en responsinhibitie: Klopreeksen, Drieledige krullen.
  • Analyseren en verder zetten van een sequentie: Meander, Symbolenreeks kopiëren.
  • Doelgericht gedrag, efficiënte zoekstrategie, planmatig te werk gaan: Symbool detecteren, Doolhoven.
 • Gerichte woordproductie: Semantische Woordvlotheid en Beginletter Woordvlotheid.
Meetpretentie: 

De COTESS is een uitgebreide testbatterij die gericht is op het opsporen van dementie en andere cognitieve stoornissen bij ouderen.

Normering: 

Normgroep van 324 ouderen van 50+ t.e.m. 90+ zonder geïdentificeerde cognitieve of psychiatrische problemen; Er loopt een multicentrisch onderzoek waarbij de COTESS afgenomen wordt bij cliënten / patiënten met een gediagnosticeerde dementie. De resultaten van dit onderzoek zullen in een tweede deel uitgegeven worden.

Uitgever: 

Paul Dierick, Carine Sachem, Suzy Delarbre, & Ann Cappaert