+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com
Motor-Free Visual Perception test

Afkorting: MVPT-3
Jaar uitgave: 2003
Duur: 20-25 minuten
Leeftijd: 4-70 jaar
Uitgever: http://www.wpspublish.com/store/p/2873/motor-free-visual-perception-test
Beschrijving test: De cliënt verbindt lijntekeningen met behulp van multiple-choice
Meetpretentie: Laat toe om het visueel perceptueel vermogen te beoordelen zonder dat er een motorische reactie van de cliënt nodig is.
Normering: Aanwezig
Bronnen:

Profil de Rendement Mnésique ('Rey Memory Scale')

Afkorting: PRM
Jaar uitgave: 1966
Beschrijving test: De test bestaat uit 7 verschillende subtests: 5 herkenningstests en 2 korte- en langetermijn recalls.
Meetpretentie: De PRM meet verschillende processen van geheugencapaciteit, gaande van de visuo-verbale perceptie van gegevens tot een uitgesteld herinneren: het herkennen van visuele gegevens onder schematische vorm, het herkennen op basis van auditieve-verbale gegevens en het proces van de retro-actieve inhibitie. Er wordt een beroep gedaan op de visuele waarneming, het gehoor en de taal.
Bronnen:

  • Vandereycken, W., Houben, M. & Vandenbergen, R. (1985). Het neuropsychologisch functioneren van ernstig vermagerde anorexia nervosa-patiënten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 27 (3), 180-189
  • Araki, S., Gilioli, R., Landrigan, P. & Yokoyama, K. (1994). Neurobehavioral Methods and Effects in Occupational and Environmental Health. San Diego: Academic Press, Inc.
Visual Object and Space Perception Battery (VOSP)

Afkorting: VOSP
Jaar uitgave: 1991
Duur: Variabel
Uitgever:
http://www.pearsonclinical.co.uk/Psychology/AdultCognitionNeuropsycholog..
Beschrijving test: De VOSP bestaat uit acht testen die ontworpen zijn om elk een bepaald aspect van de object- of ruimte-perceptie te beoordelen, terwijl de betrokkenheid van andere cognitieve vaardigheden geminimaliseerd wordt.
Bronnen: http://www.pearsonclinical.co.uk/Psychology/AdultCognitionNeuropsycholog…(VOSP)/VisualObjectandSpacePerceptionBattery(VOSP).aspx

Visuele Perceptie Object en Ruimte (VPOR)

Afkorting: VPOR
Jaar uitgave: 1995
Duur: 25 minuten
Uitgever: http://www.pearsonclinical.nl/vpor-visuele-perceptie-object-ruimte
Beschrijving test: De VPOR is ontwikkeld om de visuele perceptie zo zuiver mogelijk te meten, waarbij de invloed van overige cognitieve vaardigheden zoveel mogelijk wordt gereduceerd. Met dit neuropsychologisch onderzoek kunnen visuele en visueel-ruimtelijke stoornissen worden aangetoond.
Meetpretentie: De VPOR meet visuele perceptie en wordt gebruikt bij volwassenen met een cerebrale beschadiging
Normering: Britse normen voor patiënten met extra-cerebrale neurologische afwijkingen, onderverdeeld in twee leeftijdsgroepen (< 50 jaar en 50 jaar).
Bronnen: http://www.pearsonclinical.nl/vpor-visuele-perceptie-object-ruimte

 

Money Road Map Test (MRMT)

Afkorting: MRMT
Meetpretentie: Beoordelen van links-rechts discriminatie
Bronnen: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0887617795000550

 

 

Culver Test of Right Left Discrimination

 

 

 

Design Fluency Test (D-KEFS)

 Afkorting: Design Fluency Test (D-KEFS)
Jaar uitgave: 2008 (in 2007 vertaald in het Nederlands)
Duur: 10 minuten
Leeftijd: 8-89 jaar
Beschrijving test: 
De Design Fluency Test is onderdeel van de D-KEFS testbatterij voor executief functioneren. De test meet vaardigheden als visuele aandacht, motorische snelheid, visueel-perceptuele vaardigheden en constructievaardigheden. De test bestaat uit 3 verschillende condities waarin de cliënt in de 3 verschillende condities zoveel mogelijk patronen moet tekenen.

Meetpretentie: 

De Design Fluency Test is een onderdeel van de D-KEFS-testbatterij voor het executief functioneren. De test brengt de executieve functies in kaart, in het bijzonder visuele aandacht, motorische snelheid, visueel-perceptuele vaardigheden en constructievaardigheden.

Normering: 

Amerikaanse kinderen en volwassenen van 8-89 jaar (uitgesplitst over 14 leeftijdsgroepen)

Bronnen: 

http://www.pearsonclinical.be/d-kefs-design-fluency-test?sqr=d-kefs& Bouma, A., Mulder, J., Lindeboom, J. & Schmand, B. (2012). Handboek neuropsychologische diagnostiek. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.

Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.

 

 

Developmental Test of Visual perception (DTVP)

Afkorting: DTVP
Jaar uitgave: 1966

Hooper Visual Organisation test (Hooper VOT)

Afkorting: Hooper VOT
Duur: < 15 minuten
Leeftijd: Vanaf 5 jaar
Uitgever: http://www.wpspublish.com/store/p/3081/hooper-visual-organization-test-vot
Beschrijving test: De test bestaat uit 30 lijntekeningen, die elk een gemeenschappelijk object -zoals een appel of een bal- tonen dat in verschillende stukken is gesneden. De stukken zijn verspreid over de pagina, zoals delen van een puzzel. De taak van de cliënt is om te vertellen wat het object zou zijn, als de stukken terug correct in elkaar werden gezet.
Bekijk meer op: ttp://www.wpspublish.com/store/p/3081/hooper-visual-organization-test-v...
Meetpretentie: Detecteert neurologische stoornissen
Normering: Kinderen en volwassenen
Bronnen: http://www.wpspublish.com/store/p/3081/hooper-visual-organization-test-vot

 

Judgement of Line Orientation (JLO)

Afkorting: JLO
Uitgever: Psychological assesment resources
Beschrijving test: De JLO is een gestandaardiseerde meting van visueel-ruimtelijke perceptie. De test heeft 2 alternatieve vormen. Het gebonden boekje bevat 35 stimuli, waarvan er 5 oefenitems zijn. Deze test heeft validiteit aangetoond en biedt extra gegevensgerichte data omtrent de beoordeling van patiënten met hersenbeschadiging. Deze test is zo ontworpen dat hij snel en eenvoudig afgenomen kan worden om zo de vermoeidheid van de patiënt te minimaliseren en de verzameling van betrouwbare neuropsychologische testgegevens te maximaliseren.

Leuvense Perceptuele Organisatie Screening Test (L-POST)

Afkorting: L-POST
Jaar uitgave: 2013
Duur: 20-40 minuten
Beschrijving test: De L-POST is een test die mogelijke problemen in visuele perceptie opspoort in diverse patiëntenpopulaties. De screeningstest bestaat uit 15 deeltesten die een brede waaier aan processen van perceptuele organisatie meten zoals figuur-achtergrond segregatie, lokale en globale verwerking, vormperceptie en de capaciteit om perceptuele groepering uit te voeren op basis van gelijke bewegingsrichting, co-lineariteit en nabijheid.
Meetpretentie: De L-POST is een test die mogelijke problemen in visuele perceptie opspoort
Bronnen: http://gestaltrevision.be/tests/

 

Benton Facial Recognition Test

Afkorting: BFRT

Birmingham Object Recognition Battery

Afkorting: BORB
Jaar uitgave: 1993
Uitgever: http://www.psypress.com/books/details/9780863773150/
Meetpretentie: Het beoordelen van neuropsychologische stoornissen van visuele objectherkenning. De testbatterij omvat testen die de low-level aspecten van visuele waarneming (met behulp van dezelfde- verschillende matching van perceptuele basisfuncties, zoals oriëntatie, lengte, positie en grootte van het object), tussenliggende visuele processen (bijvoorbeeld objecten die verschillen in perspectief matchen), de toegang tot opgeslagen perceptuele kennis over objecten (object besluit), de toegang tot semantische kennis (functie- en associatieve overeenkomsten) en de toegang tot de namen van het object (foto-naamgeving) beoordelen.
Bronnen: http://www.cognitiveatlas.org/task/Birmingham_Object_Recognition_Battery