+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com
Paced Auditory Serial Addition Task
Afkorting: PASAT
Jaar uitgave: 1974 (origineel), 1995 (Nederlandse bewerking)
Duur: 15-20 minuten
Leeftijd: 15-61 jaar
Uitgever: Kan besteld worden bij Secretariaat Neuropsychologie AB 50, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Postbus 30001, 9700 RB Groningen

Beschrijving test:  PASAT is een neuropsychologische test die wordt gebruikt om de capaciteit en snelheid van informatieverwerking en aanhoudende en verdeelde aandacht te beoordelen

Meetpretentie: De PASAT is een complexe taak die een beroep doet op de verdeelde aandacht, het werkgeheugen en de snelheid van informatieverwerking. Daarnaast speelt volgehouden aandacht een belangrijke rol.

Bruikbaarheid:
Het instrument wordt vaak gebruikt bij MS (Multiple Sclerose). Er bestaat een verkorte test voor ouderen, die bestaat uit 2 subtaken en een langer interval tussen de getallen heeft. Er bestaat ook een speciaal aangepaste versie voor kinderen, waar gecompenseerd wordt voor beperkte rekencapaciteiten.

Normering: Nederlandse normen

Bronnen: http://www.stressresearch.nl/artikelen/Het%20meten%20van%20aandacht.pdf http://www.nationalmssociety.org/For-Professionals/Researchers/Resources…

(PASAT) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887617705001320 Bouma, A., Mulder, J., Lindeboom, J. & Schmand, B. (2012). Handboek neuropsychologische diagnostiek. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.
Ruff 2 & 7 Selective Attention Test

Afkorting: RUFF 2&7
Jaar uitgave: 1992
Duur: 5 minuten
Leeftijd: 16-70 jaar
Uitgever: Psychological Assessment Resources, Inc.

Beschrijving test: De test bestaat uit een serie van 20 visuele zoek- en doorstreep opgaven. Alle ‘2’ en ‘7’ dienen door de cliënt te worden doorstreept. In de eerste 10 trials (de Automatic Detection trials) zitten de targets verstopt tussen afleidende stimuli (alfabetische letters). In de andere 10 trials (de Controlled Search trials) zitten de targets ook verstopt tussen afleidende stimuli, maar ditmaal zijn het andere cijfers.

Meetpretentie: De RUFF 2&7 meet volgehouden en gerichte aandacht.

Normering: Amerikaanse normen, leeftijd, geslacht, educatieniveau

Bronnen: http://www.ronruff.com/tests/ruff-2-7-selective-attention-test-2-7/ – Strauss, E., Sherman, E., & Spreen, O. (2006). A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms and Commentary. New York: Oxford University Press, Inc.

Schaubroecks Doorstreep Test

Afkorting: Schaubroecks Doorstreep Test

Stroop Kleur-Woord Test (Stroop KWT)

Afkorting: Stroop Kleur-Woord Test (Stroop KWT)
Jaar uitgave: 1971
Duur: 5 – 10 minuten
Leeftijd: 8-90 jaar
Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.

Beschrijving test: 

De Stroop Kleur-woord Test meet interferentieverschijnselen in het cognitief functioneren. De test bestaat uit drie kaarten (I, II, III) met ieder honderd stimuli die zo snel mogelijk moeten worden voorgelezen of benoemd. Op kaart I staan de namen van de kleuren rood, groen, geel en blauw. Op kaart II staan rechthoekjes in deze kleuren. Op kaart III staan de namen van deze kleuren gedrukt in een niet-overeenkomende kleur inkt. Interferentie treedt op als de cliënt bij kaart III de kleur moet noemen in plaats van het woord te lezen. De ruwe score wordt berekend met de formule: tijd in seconden nodig voor kaart III minus tijd in seconden nodig voor kaart II.

Meetpretentie: 

De Stroop KWT meet hoe goed een persoon in staat is om in competitieve situaties de aandacht op relevante informatie te richten en vast te houden, terwijl tegelijkertijd een habituele respons op afleidende kenmerken van de stimulusinformatie actief onderdrukt moet worden. Het meet interferentie-verschijnselen in het cognitief functioneren door middel van kleur-woord benoeming.

Normering: Kinderen van 8 tot 11 jaar. Er zijn tevens normen beschikbaar voor volwassenen en ouderen van 14 tot 90 jaar.

Bronnen: Test of Everyday Attention (TEA)
Afkorting: TEA
Jaar uitgave: 1994
Duur: 45-60 minuten
Leeftijd: 18-80 jaar
Uitgever: Thames Valley Test Company

Beschrijving test: 

De testbatterij bestaat uit 8 subtests: ‘map search’, ‘elevator counting’, ‘elevator counting with distraction’, ‘visual elevator’, auditory elevator with reversal’, ‘telephone search’, ‘telephone search dual task’ en ‘new materials’.

Meetpretentie: De TEA meet gerichte aandacht, volgehouden aandacht en het switchen van aandacht.
Bruikbaarheid: De testbatterij beschikt over 3 parallel versies.
Normering: Engels
Bronnen: 

Test of Everyday Attention for Children (TEA-Ch)

Afkorting: TEA-Ch

Jaar uitgave: 2004
Duur: 60 minuten
Leeftijd: 6 – 16 jaar
Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.
Beschrijving test: 

De testbatterij bestaat uit 9 subtests:

 1. Ruimteschepen (selectieve aandacht)
 2. Tel mee (volgehouden aandacht)
 3. Trollen tellen (aandachtscontrole/switching)
 4. Ruimteschepen dubbeltaak (volgehouden aandacht, aandachtscontrole/switching)
 5. Speurtocht (selectieve aandacht)
 6. Tel mee dubbeltaal (volgehouden aandacht)
 7. Loop, sta stil (volgehouden aandacht, respons inhibitie)
 8. Omgekeerde wereld (aandachtscontrole/switching)
 9. Geheime code (volgehouden aandacht)
Meetpretentie: 

De TEA-Ch meet aandachtsproblemen bij kinderen.

Bruikbaarheid: 

De testbatterij kan gebruikt worden om selectieve aandacht, volgehouden aandacht en aandachtscontrole/switching in kaart te brengen. Het instrument kan niet gebruikt worden om een psychiatrische/gedragsdiagnose te stellen. Er kan echter wel een sterkte-/zwakteanalyse gemaakt worden.

Normering: 

Nederlandse/Vlaamse normen voor kinderen van 6-16 jaar: geslacht (jongen/meisje), leeftijd (6-7, 7-9, 9-11, 11-13, 13-15 en 15-16 jaar). Met inbegrip van klinische groepen ADHD en traumatisch hersenletsel. Australische normen voor kinderen van 6-16 jaar.

Bronnen: 

Trail Making Test (TMT)
Afkorting: TMT
Jaar uitgave: 1985
Duur: 5 – 10 minuten

Leeftijd: 17-90 jaar

Uitgever: De test is gratis te verkrijgen via de volgende website: http://doa.alaska.gov/dmv/akol/pdfs/uiowa_trailmaking.pdf
Beschrijving test: De test bestaat uit deel A en deel B. Deel A bestaat uit een wit papier met 25 omcirkelde cijfers. Het is de bedoeling dat de cliënt een lijn trekt – zonder de pen van het blad te halen – tussen alle cijfers, van laag naar hoog en in de juiste volgorde. Deel B bestaat uit een wit papier met 25 omcirkelde cijfers en letters. Het is de bedoeling dat de cliënt wederom een lijn trekt – zonder de pen van het blad te halen – tussen eerst het eerste cijfer, en daarna de eerste letter van het alfabet, vervolgens het tweede cijfer en de tweede letter van het alfabet en zo verder (1-A-2-B-3-C-). De tijd wordt opgenomen door de testleider. Oefenbladen zijn aanwezig.

Meetpretentie: De TMT beoogt verdeelde aandacht en cognitieve flexibiliteit te onderzoeken. De test doet hierbij een beroep op snelheid van informatieverwerking, visueel zoekgedrag en visuomotoriek.

Bruikbaarheid: De test kan goed gebruikt worden bij patiënten van de polikliniek geriatrie, patiënten van dagbehandeling, patiënten op somatische afdelingen van een verpleeghuis, bij neuropsychologisch onderzoek bij mensen met dementie of een vermoeden hiervan, of bij mensen met stoornissen in de executieve functies (aandacht, mentaal tempo, uitvoerende functies).

Normering: Nederlandse normen voor kinderen en volwassenen van 17-90 jaar.

Bronnen:

http://doa.alaska.gov/dmv/akol/pdfs/uiowa_trailmaking.pdf – Bouma, A., Mulder, J., Lindeboom, J. & Schmand, B. (2012). Handboek neuropsychologische diagnostiek. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.

Trail Making Test D-KEFS (TMT D-KEFS)
Afkorting: TMT (D-KEFS)
Jaar uitgave: 2001
Duur: 10 – 20 minuten
Leeftijd: 8-89 jaar
Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.
Beschrijving test: 

De test bestaat uit 5 condities:

1. Visueel scannen: het cijfer 3 staat op 24 locaties tussen 30 andere stimuli. De taak is om alle 3’en te zoeken en te doorstrepen.

2. Cijfer sequencing: 16 cijfers (1-16) moeten in de juiste volgorde met elkaar verbonden worden. De cijfers staan verspreid over het papier tussen 15 letters.

3. Letter sequencing: 16 letters moeten in de juiste volgorde met elkaar verbonden worden. De letters staan verspreid over het papier tussen 15 cijfers.

4. Cijfer-Letter switching: De cijfers 1-16 en letters A-P worden aangeboden. De cliënt moet eerst een cijfer en dan een letter verbinden. Dus bijvoorbeeld: 1-A-2-B-3-C-…

5. Motorische snelheid: lege cirkels moeten volgens een uitgezette route in de vorm van een stippellijn met elkaar verbonden worden.

Meetpretentie: De TMT is een onderdeel van de D-KEFS-testbatterij voor het executief functioneren. De test beoogt verdeelde aandacht en cognitieve flexibiliteit te meten. De test doet hierbij een beroep op snelheid van informatieverwerking, visueel zoekgedrag en visuomotoriek.

Bruikbaarheid: De D-KEFS-TMT is bedoeld om na te gaan of een afwijkende score op de switchingstaak (vergelijkbaar met TMT-B) toegeschreven kan worden aan een stoornis in de cognitieve flexibiliteit of aan stoornissen in één of meerdere deelprocessen, zoals visuele scanning en aandacht, sequencing en motorische snelheid.

Normering: Amerikaanse kinderen en volwassenen tussen 8 en 89 jaar.
Bronnen: http://www.pearsonclinical.be/d-kefs-trail-making-test – Bouma, A., Mulder, J., Lindeboom, J. & Schmand, B. (2012). Handboek neuropsychologische diagnostiek. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.

TODA (Test of Divided Attention)
Afkorting: TODA
Jaar uitgave: 2009
Duur: 10 – 12 minuten

Leeftijd: Niet bepaald
Uitgever:
De test is gratis verkrijgbaar via de volgende website: http://pyramidproductions.nl/download-nederlandse-versies/toda-nl

Beschrijving test: De bedoeling van de test is dat er geluisterd wordt naar 144 groepjes van 2, 3, of 4 piepjes en dat er tegelijkertijd een optelsom (beneden de 10) op correctheid beoordeeld wordt. Bij het detecteren van een groepje van 3 piepjes én het juist zijn van de optelsom (bijvoorbeeld 2+3=5) dient er op de linker pijltjestoets gedrukt te worden. Indien slechts 1 van beide stimuli goed is (óf 3 piepjes zijn te horen óf de rekensom is goed) moet er op de middelste pijltjestoets gedrukt worden. Bij geen van beide stimuli correct dient op de rechterpijltjestoets gedrukt te worden. Hierbij is slechts 1 hand nodig welke met de drie middelste vingers op de 3 pijltjestoetsen geplaatst wordt. Op deze manier dient bij deze test de aandacht verdeeld te worden over 3 beslissingsmomenten:

1. Is er een groep van 3 piepjes gehoord?
2. Is de (visuele) rekensom correct?
3. Welk van de 3 pijltoetsen dient gedrukt te worden?

Meetpretentie:
De TODA meet verdeelde/alternerende aandacht en concentratie.

Bruikbaarheid:
De TODA is een computertest. De normgegevens zijn beperkt (49 gezonde proefpersonen), maar samen met de gegevens van de TOSSA (Test of Sustained Selective Attention) kan best iets gezegd worden over de concentratie en verdeelde aandacht van een patiënt.

Normering: Gezonde personen

Bronnen:
http://pyramidproductions.nl/download-nederlandse-versies/toda-nl

TOSSA (Test of Sustained Selective Attention)
Afkorting: TOSSA

Williams Inhibition Test (WIT)

Afkorting: (WIT)

D2 Aandachts- en concentratie test
Afkorting: D2-NL
Jaar uitgave: 2007
Duur: 8 minuten
Leeftijd: 9-80 jaar
Uitgever: Hogrefe Uitgevers
Beschrijving test: 

De D2 is een test waarbij een kandidaat in een reeks letters met verticale streepjes binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk letters ‘d’ met exact twee verticale streepjes moet wegstrepen. De resultaten geven veel informatie over de snelheid en nauwkeurigheid van de kandidaat. Scores kunnen worden berekend over het werktempo, het aantal en soort gemaakte fouten, de totale prestatie, de concentratie prestatie en de variatie in werktempo. In het resulterende profiel kunt u zien of iemand (vergeleken met anderen) een zorgvuldige trage werker is, een snelle slordige werker of iets daar tussenin.

Meetpretentie: 

De D2 is een aandachtstest die visuele selectieve aandacht, snelheid van informatieverwerking en het concentratievermogen meet.

Bruikbaarheid: 

Vanaf zomer 2015 is er een digitale versie van de D2 beschikbaar.

Normering: 

Nederlandse kinderen en volwassenen (9-80 jaar). Er zijn aparte normen beschikbaar voor Vlaamse kinderen en volwassenen van 12-30 jaar.

 

Integrated Visual and Auditory Continuous Performance Test
Afkorting: IVA Plus
Jaar uitgave: 2004
Duur: 13 minuten
Leeftijd: 6-99 jaar
Uitgever: De IVA-2 (opvolger van IVA Plus die niet meer verkrijgbaar is) kan worden gekocht via de volgende website: http://www.braintrain.com/iva-2-store-for-professionals/
Beschrijving test: 

De IVA Plus is een gecomputeriseerde test. Er zijn gedurende 13 minuten 500 trials van 1’tjes en 2’tjes die ofwel via het beeldscherm (visueel) ofwel via de koptelefoon (audio) worden gepresenteerd. Er zijn 250 visuele trials en ook 250 gehoortrials. De cliënt moet alleen op de 1’tjes reageren, en mag niet reageren op de 2’tjes.

Meetpretentie: 

De IVA Plus meet zowel visuele als gehoorimpulsiviteit en -onoplettendheid.

Bruikbaarheid: 

De IVA Plus wordt voornamelijk gebruikt als hulpmiddel tijdens het diagnoseproces van ADHD. De test is niet meer verkrijgbaar, maar is voortgezet als IVA-2.

Normering: 

Amerikaanse kinderen en volwassenen, gesplitst in leeftijd (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-18, 19-21, 22-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-54, 55-65 en 66-99) en geslacht.

Bronnen: 

http://www.braintrain.com/ivaplus/ Strauss, E., Sherman, E.M.S. & Spreen, O. (2006). A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms and Commentary. New York: Oxford University Press, Inc.

Double Letter Cancellation Test
Afkorting: Double Letter Cancellation Test
Jaar uitgave: 1974
Duur: ≤ 5 minuten

Leeftijd: Niet bepaald

Uitgever: 

De Double Letter Cancellation Test bestaat als onderdeel van de Behavioral Inattention Test van Harcourt Assessment, nu Pearson Assessment and Information B.V.

Beschrijving test: Op een blad staan 6 lijnen met 52 letters per lijn. De stimuli letters C en E zijn 105 keer gedrukt. De cliënt moet alle letters C en E doorstrepen. De benodigde tijd wordt genoteerd.

Meetpretentie: 

De Double Letter Cancellation Test wordt gebruikt om unilateraal neglect vast te stellen en te evalueren, alsook om de aanwezigheid en ernst van overige visuele scanningsproblemen in kaart te brengen.

Bruikbaarheid: 

De test is bedoeld voor patiënten met een beroerte, hersenletsel en/of vermoeden van neglect

Normering: Geen

Bronnen: 
http://strokengine.ca/assess/module_dlct_intro-en.html

 

Moss Attention Rating Scale (online schaal - Engelstalig)
Afkorting: MARS
Jaar uitgave: 2006
Duur: 5-10 minuten
Leeftijd: Niet bepaald

Uitgever: De MARS is gratis verkrijgbaar via de volgende website: http://www.tbims.org/combi/mars/MARS_8-25-08.pdf

Beschrijving test: 

De vragenlijst bestaat uit 22 items die gedrag beschrijven. Ze worden gescoord aan de hand van een vijfpunts-Likertschaal, waarbij patiënten moeten aangeven of een gedrag juist wel of niet op hen van toepassing is.

Meetpretentie: De MARS meet aandacht en aan aandacht gerelateerd gedrag.

Bruikbaarheid: Het instrument is bedoeld voor patiënten met een traumatisch hersenletsel, en individuen met aandachtproblemen.

Normering: Patiënten met traumatisch hersenletsel

Bronnen: 

Color Word Interference Test (CWIT) (D-KEFS)
Afkorting: CWIT (D-KEFS)
Jaar uitgave: 2008
Duur: 10 minuten
Leeftijd: 8-89 jaar
Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.
Beschrijving test: De Color Word Interference Test meet cognitieve flexibiliteit en het inhibitievermogen en is gebaseerd op de bekende, maar inmiddels gedateerde STROOP-test. Hierdoor is de CWT een goede vervanger voor de STROOP. Naast de drie klassieke Stroopcondities bevat de CWT een vierde conditie.

1) Kleuren benoemen: noemen van de voorgedrukte inktkleuren.

2) Woorden lezen: oplezen van de zwartgedrukte worden Groen, Blauw, Geel, Rood.

3) Inhibitie: Hier wordt een kaart getoond waarbij de woorden rood geel groen blauw in een niet overeenkomstige kleur gedrukt staan (bijvoorbeeld blauw in groen gedrukt). Daarbij dient zo snel mogelijk de inktkleur te worden benoemd.

4) Switching: In deze vierde conditie wordt de cliënt gevraagd om afwisselend de inktkleur te benoemen en het kleurwoord te lezen.

Meetpretentie: 

De CWIT is een onderdeel van de D-KEFS-testbatterij voor het executief functioneren. De test brengt de executieve functies in kaart, in het bijzonder het inhibitievermogen en de cognitieve flexibiliteit.

Normering: 

Amerikaanse kinderen en volwassenen

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Vragenlijst AVL
Afkorting: ADHD-vragenlijst, AVL
Jaar uitgave: 2003
Duur: 15 minuten

Leeftijd: 4-18 jaar

Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum
Beschrijving test: 

De AVL bestaat uit 18 items verdeeld over een hoofdschaal (ADHD-totaal) en drie subschalen: Aandachtstekort, Hyperactiviteit en Impulsiviteit. De AVL wordt gebruikt om ADHD-gedrag thuis of op school te inventariseren en vormt daarmee een onderdeel van de ADHD diagnostiek. Ruwe (sub)schaalscores worden omgezet in decielscores.

Meetpretentie: 

De AVL is een gedragsbeoordelingslijst waarmee kan worden nagegaan of een kind de gedragssymptomen van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) vertoont.

Bruikbaarheid: 

Het instrument wordt ingevuld door personen die het gedrag van het kind of de jongere goed kennen, zoals ouders en leerkrachten.

Normering: 

Nederlandse normen uit de volgende groepen:

 1. Algemene jeugdbevolking (ouders): algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar), meisjes 4 t/m 11 jaar, jongens 4 t/m 11 jaar, meisjes 12 t/m 18 jaar, jongens 12 t/m 18 jaar.
 2. Algemene jeugdbevolking (leerkrachten): algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar), meisjes 4 t/m 11 jaar, jongens 4 t/m 11 jaar, meisjes 12 t/m 18 jaar, jongens 12 t/m 18 jaar.
 3. Klinische normgroep ADHD-kinderen.

 

Barkley Adult ADHD Rating Scale-IV
Afkorting: BAARS-IV
Jaar uitgave: 2011
Duur: 5-7 minuten
Leeftijd: 18-89 jaar
Uitgever: Guilford Press
Beschrijving test: De BAARS-IV is een zelfrapportage-vragenlijst, maar biedt eveneens een ‘other-report’ versie aan.
Meetpretentie: De BAARS-IV meet huidige ADHD symptomen en overloopt symptomen uit de kindertijd.
Normering: Amerikaanse normen, leeftijd (18-39, 40-59 en 60-89 jaar)
Brown Attention Deficit Disorder Schalen
Afkorting: BR-ADDS-NL
Jaar uitgave: 2008 (versie volwassenen), 2008 (versie kinderen)
Duur: 10-25 minuten

Leeftijd: ≥ 3 jaar

Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.
Beschrijving test: 

De 40-50 items van beide versies zijn gegroepeerd in 6 clusters die gerelateerd zijn aan ADD-symptomen:

 1. Organiseren en uitvoeren van werk
 2. Aandacht en concentratie behouden
 3. Energie en prestatie behouden
 4. Het kunnen controleren van actieve storingen en belemmeringen
 5. Het benutten van het werkgeheugen en de toegankelijkheid tot herinneringen
 6. Het monitoren en zelfreguleren van actie (alleen van toepassing bij de kind & adolescent versie).
Meetpretentie: 

De BR-ADDS-NL meet en screent voor Attention Deficit Disorder (ADD).

Bruikbaarheid: 

Er is zowel een versie voor adolescenten & volwassenen, als voor kinderen & adolescenten.

Normering: 

Amerikaanse normen: kinderen (algemene groep, klinische groep), adolescenten (klinische, non-klinische) en volwassenen (non-klinische en klinische). De groepen zijn ook nog ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen.

 

Bourdon-Vos Test
Afkorting: Bourdon-Vos
Jaar uitgave: 1998
Duur: 7-14 minuten
Leeftijd: van 6 tot 17 jaar
Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.
Beschrijving test: 

De test bestaat uit een blad met 33 regels van elk 24 stippelfiguren. Per regel bestaat een derde van de figuren uit targets, namelijk de vierstipsfiguren. De overige non-targetfiguren zijn driestips- en vijfstipsfiguren. De vierstipsfiguren zijn vierkant- of ruitvormig geprint. De cliënt moet zo snel mogelijk en ononderbroken de vierstipsfiguren doorstrepen. Zowel de snelheid als de nauwkeurigheid worden gemeten.

Meetpretentie: 

De Bourdon-Vos meet aandacht en concentratie, onder andere vigilantie (het vermogen om gerichte aandacht vol te houden) en mentale snelheid.

Bruikbaarheid: 

De Bourdon-Vos test is af te nemen in alle gevallen wanneer bij een kind aandachts- en concentratieproblemen gesignaleerd of vermoed worden. Tevens is het een goed instrument voor selectiedoeleinden waarbij eisen worden gesteld aan snel en accuraat reageren.

Normering: 

Leeftijd (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 jaar)

Bourdon-Wiersma
Afkorting: BWJaar uitgave: 1910Duur: 10 minuten
Leeftijd: ≥ 10 jaar
Uitgever: Pearson Assessment and Information B.V.
Beschrijving test:

Meetpretentie: De BW is een aandachtstest die onder andere volgehouden aandacht, vigilantie (het vermogen om de gerichte aandacht vol te houden) en de mentale snelheid onderzoekt.
Normering:

Vlaamse normgroepen: geslacht (mannen en vrouwen samen), leeftijd (20 ≤ 29 jaar, 30 ≤ 39 jaar, 40 ≤ 49 jaar, 50 ≤ 59 jaar, 60 ≤ 69 jaar en 70+) en aantal jaren educatie (≤ 12 jaar en > 12 jaar)

Bronnen: 

http://www.cotandocumentatie.nl/test_details.php?id=179 Miatton, M., Wolters, M., Lannoo, E. & Vingerhoets, G. (2004). Updated and Extended Flemish Normative Data of Commonly Used Neuropsychological Tests. Psychologica Belgica, 44 (3), 189-216

 

Extra info: 

Toevoegen pdf scoreformulier 25 en 50 regels; toevoegen pdf scoreformulier Luc Schaubroeck met grote bollen; link naar Schaubroecks Doorstreeptest

Scorehulp: 
ja
Cijfer Doorstreep Test (CDT)

Afkorting: CDT
Jaar uitgave: 2007
Duur: 3 minuten
Leeftijd: 14-85 jaar
Uitgever: Hogrefe Uitgevers

Meetpretentie: 

De CDT spoort aandachtsproblemen op. De test meet de snelheid en nauwkeurigheid van het (visueel) waarnemen, en de continue selectieve aandacht.

Normering: 

Vlaanderen en Nederland

 

Conners Continuous Performance Test - 3rd Edition
Afkorting: CPT 3
Jaar uitgave: 2014
Duur: 14 minuten
Leeftijd: ≥ 8 jaar
Uitgever: Multi-Health Systems, Inc.
Beschrijving test: 

De CPT 3 is een computer gestuurde test waarbij gedurende 14 minuten 360 trials verschijnen op het scherm. De cliënt moet telkens op de spatiebalk drukken wanneer er een letter verschijnt.

Meetpretentie: 

De CPT meet aandachtsgerelateerde problemen.

Bruikbaarheid: 

Dit is een bruikbare test in het diagnostisch proces van ADHD en in het ontdekken van andere neurologische aandoeningen gerelateerd aan aandacht.

Normering: 

Amerikaanse kinderen (8-17 jaar) en volwassenen (18+). Ook representatief voor verschillende demografische variabelen zoals geslacht, ras, geografische locatie en educatie niveau van de ouders