+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com

Symptoomvaliditeit

Structured Inventory of Malingered Symptomatology (SIMS)
Afkorting: SIMS
Jaar uitgave: 2005
Duur: 15 minuten
Leeftijd: 18 – 99 jaar
Uitgever: PAR
Beschrijving test: Deze vragenlijst is een screeningsinstrument voor de detectie van ingebeelde symptomen van psychiatrische en cognitieve stoornissen zoals: anamnestische stoornissen, psychose, affectieve stoornissen, neurologische stoornissen en verstandelijke beperking. De vragenlijst bestaat uit 75 items.
Meetpretentie: De SIMS is een symptoomvaliditeitstest.
Normering: cut-off score
Test of Memory Malingering (TOMM)
Afkorting: TOMM
Jaar uitgave: 1996
Duur: 15 tot 20 minuten
Leeftijd: 16 – 84 jaar
Uitgever: Multi-Health Systems
Beschrijving test: Op basis van onderzoek in de neuropsychologie en de cognitieve psychologie, kan gezegd worden dat de TOMM een visuele herkenningstest is die ontworpen is om psychologen en psychiaters te helpen om onderscheid te maken tussen malingering  en echte geheugenproblemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de TOMM gevoelig is voor malingering en ongevoelig is voor diverse neurologische stoornissen, wat de test heel betrouwbaar maakt. De TOMM bestaat uit twee leertrials en een optionele retentietrial . Bij elke leertrial, worden  50 foto’s (lijntekeningen) gepresenteerd met een snelheid van een om de 4 seconden. Dezelfde 50 foto’s worden gebruikt bij elke trial. Vervolgens worden 50 herkenningspanelen met 2 keuzes individueel gepresenteerd. Elk paneel bevat een van de eerder gepresenteerde beelden en een beeld die niet eerder werd getoond. De cliënt moet van elk paneel de juiste foto selecteren.  Dezelfde procedure wordt toegepast bij de retentietrial, behalve dat enkel de 50 twee-keuze herkenningspanelen worden gepresenteerd. De TOMM gebruikt twee cutoff scores: 1) onder de kans op en 2) criteria op basis van cliënten met een hoofdwonde en cognitieve problemen.
Meetpretentie: Helpt onderscheid te maken tussen malingering en echte geheugenproblemen
Dot Counting Test (DCT)
Afkorting: DCT
Jaar uitgave: 2002
Duur: 5 – 15 minuten
Beschrijving test: The Dot Counting Test (DCT) meet de motivatie van de cliënt voor het testonderzoek. De test bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel krijgt de cliënt een serie van 6 kaarten aangeboden met telkens een aantal stippen, willekeurig verspreid over de kaart. Hij moet telkens zo snel mogelijk de stippen tellen. In het tweede deel krijgt de cliënt opnieuw 6 kaarten aangeboden maar nu staan de stippen in geometrische configuraties wat het tellen eenvoudiger maakt. Opnieuw dient hij zo snel mogelijk het aantal stippen te tellen. Het tijdsverschil in telsnelheid tussen de twee series geeft dan een indicatie van de motivatie voor het testonderzoek.
Meetpretentie: De DCT is een symptoomvaliditeitstaak. De test gaat na in welke mate de cliënt zijn klachten verzint of overdrijft.
Bruikbaarheid: Er is evidentie dat deze test op zich een weinig sensitieve maat biedt voor het detecteren van motivatieproblemen.
Normering: Geen
Bronnen:
Morel Emotional Numbing Test for Posttraumatic Stress Disorder (MENT)
Afkorting: MENT
Jaar uitgave: 1994
Leeftijd: Niet bepaald
Beschrijving test: De test laat toe te bepalen of klachten na een psychotrauma gesimuleerd worden.
Meetpretentie: De MENT is een symptoomvaliditeitstest voor posttraumatische stress stoornis.
Amsterdamse Korte Termijn Geheugen Test (AKTG)
Afkorting: AKTG
Jaar uitgave: 1999
Duur: 10 tot 30 minuten
Leeftijd: vanaf 9 jaar
Uitgever: Pearson
Beschrijving test: Deze test is een systematische methode om in te schatten of patiënten die zich presenteren met geheugen- of concentratieproblemen zich tijdens de afname wel voldoende inzetten. De test, die wordt gepresenteerd als een geheugen- en concentratietest, bestaat uit 30 opgaven: een pagina met 5 stimuluswoorden, een pagina met een optel- of aftreksom en een pagina met 5 responswoorden. De eerste 5 woorden moeten worden onthouden en na het uitrekenen van de som, moeten drie woorden worden herkend uit 5 opgegeven woorden. Er wordt positieve feedback gegeven om een eventuele neiging tot onderpresteren uit te lokken.
Meetpretentie: De AKTG is een symptoomvaliditeitstaak
Bruikbaarheid: De test is bedoeld voor kinderen en volwassenen vanaf 9 jaar met geheugen- of concentratieklachten. De test is vooral geschikt om na te gaan of zwakke prestaties op neuropsychologische tests (deels) een gevolg zijn van onderpresteren in plaats van cerebrale dysfunctie. De test is bruikbaar bij de meeste neurologische ziektebeelden. Uitzonderingen zijn dementiebeelden, patiënten met neurologisch verklaarbare cognitieve stoornissen of met een posttraumatische amnesie. Er zijn weinig gegevens omtrent de bruikbaarheid van de test bij mensen met zwakbegaafdheid, patiënten met Nederlands als tweede taal en jonge kinderen met onvoldoende leesvaardigheid.
Normering: Cut-off score voor alle leeftijden
Bronnen: