+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com
Gedragsobservaties in de diagnose van FTD
Afkorting: Mulder
Frontal Behavior Inventory (FBI)
Afkorting: FBI
Beschrijving test: De FBI is een 24 itemgedragsvragen-lijst die wordt afgenomen bij een verzorger van de cliënt en die vooral symptomen zoals ontremming, (ziekte)inzicht, planning en overzicht, taal en spraak, flexibiliteit en abstraheren bevraagt.
Meetpretentie: De FBI is bedoeld voor het opsporen van executieve functiestoornissen.
Normering: cut-off score = 30
Vragenlijst nosognosie
Afkorting: Awareness Questionnaire
Checklist Individuele Spankracht (CIS)
Afkorting: CIS
Cognitive Failure Questionnaire (CFQ)
Afkorting: CFQ
Jaar uitgave: 1982
Leeftijd: 16-85 jaar
Beschrijving test: Personen worden gevraagd om de frequentie van ervaringen en gedrag te beoordelen op een 5-punts schaal.
Meetpretentie: De CFQ is een 25-items zelfrapportage vragenlijst die storingen in perceptie, geheugen en motorische functies tijdens de voltooiing van dagelijkse taken in de afgelopen 6 maanden beoordeeld.