+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com
Quality Of Life (QOL-AD)
Afkorting: QOL-AD
Jaar uitgave: 1996
Duur: 10-15 minuten
Beschrijving test: Mantelzorgers voltooien de meting in de vorm van een vragenlijst over het QOL van hun patiënten. De Patiënten voltooien de meting in de vorm van een interview over hun eigen QOL. De meting bestaat uit 13 items, die beoordeeld worden op een vier-puntenschaal, waarbij 1 slecht betekend en 4 uitstekend.
Meetpretentie: Het verkrijgen van een beoordeling van de levenskwaliteit van de patiënt van zowel patiënt als zijn mantelzorger.
Quality Of Life Questionnaire (QOL-Q)
Afkorting: QOL-Q
Jaar uitgave: 1993
Quality Of Life in Epilepsy Inventory - Long Form (QOLIE-89)
Afkorting: QOLIE-89
Beschrijving test: De QOLIE-89 bevat 17 multi-item schalen die de volgende gezondheidsconcepten in kaart brengen: algehele kwaliteit van leven (2 items), emotioneel welbevinden (5 items), rolbeperkingen als gevolg van emotionele problemen (5 items), sociale steun (4 items), sociaal isolement (2 items), energie/vermoeidheid (4 items), bezorgdheid (5 items), medicatie-effecten (3 items), gezondheidsontmoedigingen (2 items), werk/rijden/sociale functies (11 items), aandacht/concentratie (9 items) , taal (5 items), geheugen (6 items), fysieke functie (10 items), pijn (2 items), rolbeperkingen vanwege fysieke problemen (5 items) en gezondheidspercepties (6 items).
QUALIDEM
Afkorting: QUALIDEM
Jaar uitgave: 2005
Duur: 15 minuten
Leeftijd: >65 jaar
Beschrijving test: De lijst moet worden afgenomen door verzorgenden (bij voorkeur eerst verantwoordelijke verzorgenden) die bewoners op alle tijden gedurende de dag meemaken.
Meetpretentie: meet kwaliteit van leven bij mensen met dementie
RAND-36

Afkorting: RAND-36
Jaar uitgave: 1993
Meetpretentie: algemene gezondheidstoestand