+32 50 33 32 68 howtotest@metrisquare.com

Links

Apollo Praktijk

Apollo Praktijk is een CRKBO-geregistreerde onderwijsinstelling die zich richt op praktijkgerichte vakinhoudelijke deskundigheidsbevordering voor psychologen, orthopedagogen en psychodiagnostisch werkers.

De kernactiviteit is het verzorgen van onderwijs aan vakgenoten; cursussen en trainingen overal in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast worden vakinhoudelijke hulpmiddelen ontwikkeld en via deze website gedeeld, met als doel de kwaliteit en efficiëntie van het werk van vakgenoten te vergroten en daarmee de cliëntenzorg te verbeteren.

 

Metrisquare BV

Metrisquare is een uitgeverij voor psychologische tests en andere instrumenten voor het meten van cognitieve functies.

Klik hier om het digitale test- en scooraanbod van Metrisquare te bekijken.

Vraag hier een kosteloos scorehulpje aan. Er is keuze uit ruim 200 psychologische vragenlijsten en andere tests.

Vlaams Forum voor Diagnostiek

Het Vlaams Forum voor Diagnostiek vzw heeft tot doel kwaliteitsvolle diagnostiek in onderwijs, gezondheids-, welzijns- en arbeidszorg te bevorderen.

De leden van het VFD zijn vertegenwoordigers van de verschillende universiteiten en hogescholen, van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), van de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGGZ), van de centra voor ambulante revalidatie (CAR) en Gespecialiseerde Trajectbegeleiding en Bepaling van personen met een arbeidshandicap (GTB-Vlaanderen) en van de centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS).